Kan Arbeiderpartiet garantere at Nye Veier ikke skrotes?

Nostalgisk sosialisme blir resultatet når en samlet venstreside vil skrote jernbanereformen, men spørsmålet er om Nye Veier vil lide samme skjebne hvis Støre blir statsminister.

Kvænangsfjellet vinteren 2017. Nye veier har fått oppgaven i å utbedre strekningen.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

59 milliarder kroner i reduserte kostnader og økt nytte er resultatet så langt av å starte et eget selskap som har ansvar for veiutbygging. Etableringen av Nye Veier har vært en suksess. Med forutsigbare økonomiske rammer planlegger og bygger selskapet veier effektivt og rimelig, og blir ofte ferdig med prosjekter før tiden. De viser at nytenkning og innovasjon, med sunn konkurranse er til det beste for fellesskapet.

Norge er et langstrakt land med fjorder og fjell. Det skaper selvfølgelig utfordringer siden det er dyrt å bygge vei. Derfor har det vært nødvendig å gjennomføre reformer som gir mer vei for pengene. Nye, brede og gode veier som binder regioner saman, og som skal frakte varer og mennesker trygt frem i hele landet. Det har vært våre prioriteringer i snart åtte år. Det skal vi fortsette med om vi får velgernes tillit etter valget.


Her raser steinene ned på E6: – Det er ikke godt nok sikret

Bilister skal ha plukket vekk steinene før de kunne kjøre forbi.


Det er vår oppgave som politikere å forvalte fellesskapets pengesekk fornuftig. Derfor betyr det noe hvordan vi bruker pengene. Anbudsutsetting av viktige jernbanestrekninger gjør at kundene settes i sentrum og vi får et bedre tilbud til en lavere kostnad. Konkurranse virker, også på jernbanen.

Nye Veier gir oss mer vei for pengene. Alternativet til Nye Veier og reformer i offentlig sektor, er enten økte skatter, nedprioritering av vei og jernbane eller velferdskutt på skole, barnehager og sykehjem. Skal Arbeiderpartiet og resten av venstresiden skrote Nye Veier, fortjener velgerne å vite hvor de skal hente pengene fra. De kan ikke både skrote viktige reformer og samtidig saldere sine budsjetter med gevinsten!

En god og ambisiøs samferdsels­politikk er ett av de viktigste bidragene for økt verdiskapning, ikke minst i distriktene hvor en vesentlig del av verdiskapningen skjer. Lokalt næringsliv og hjørnesteinsbedrifter er avhengig av god kommunikasjon. Derfor må vi fortsette å knytte landet sammen og bygge sterke regioner i hele Norge. Det er å ta hele landet i bruk.

Markedet er en elendig herre, men en god tjener, sa Jens Stoltenberg. Det har Arbeiderpartiet glemt. Markedet skal ikke styre velferdstjenestene våre, men sunn konkurranse bidrar til økt innovasjon og et bedre tilbud til innbyggerne. Vi håper Ap husker sitatet fra sin tidligere partileder og sier nei til skroting av Nye Veier, og ja til de nye løsningene som skaper det gode velferdssamfunnet.


70 grunneiere må si ja. Disse søstrene var blant de første

Nå håper de at de kanskje får seg litt ved til kalde vinterkvelder i Finnmark.