Vi vil ikke ha noe av en nedbygging av offentlig samferdsel som betjener vår kommune.

Uttalelse fra Skjervøy Høyre og gruppleder Roald Sebergsen til forslaget om nedlegging av avganger i rutebåttilbudet.

Roald Sebergsen, gruppeleder Skjervøy Høyre  Foto: Torbjørn O. Karlsen og Ronald Johansen - iTromsø

leserbrev

Vi har mottatt kopi av brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune ved Kurt Arild Bones, daglig leder TFT, som kort og godt og uten annen begrunnelse enn behov for innsparinger foreslår å fjerne hurtigbåtruten til Skjervøy mandag kveld med retur til Tromsø tirsdag morgen (rute 3) samt rundturen i Kvænangen på tirsdager (rute 9), i tillegg til at én rundtur med ferge skal fjernes på dagtid fra nesten alle fergesamband.

Vi vil på det sterkeste protestere mot en slik nedbygging av det offentlige rutetilbudet i vår region. I Skjervøy kommune har vi et verkende sår allerede når det gjelder fergesambandet til Arnøy, hvor et produktivt næringsliv har behov for varetransport både til sin virksomhet og ikke minst transport av fersk fisk ut til markedet, i tillegg til at fastboende må ta ferga for å komme seg til kommunesenteret/ jobb/ ut av kommunen, eller hurtigbåten for å komme til Skjervøy og/eller Tromsø.

Arnøya er også et populært reisemål for turister, jegere, friluftsfolk og hyttefolk. Vi finner det uverdig at beboere og besøkende til vår kommune skal måtte stå i fergekø opptil flere timer for å reise til/fra Arnøya, og ser den varslede nedbyggingen av sambandet som et hån.

Vi har ikke alternative reisemåter når det gjelder fergeforbindelsen, og når det gjelder hurtigbåtforbindelsen er bussforbindelse til denne på Arnøya allerede fjernet. Vi vil ikke finne oss i ytterligere nedskjæringer da det offentlige samferdselstilbudet i vår region allerede er skåret til beinet.

Hurtigbåtturen fra Skjervøy tirsdag morgen hører sammen med returen til Skjervøy tirsdag kveld, og det er meningsløst å ta bort morgenturen. Dersom turen fjernes er det kun én dag i uka igjen hvor det er mulig å reise med hurtigbåt til lege, møter, handleturer eller andre dagsturer til Tromsø.
Busstilbudet for reiser mellom Skjervøy og Tromsø oppleves som sprengt, og medfører lengre reisetid. Det må også presiseres at det ikke er mulig å reise med buss til Tromsø fra Arnøy.

Kvænangsruta er knyttet tett sammen med hurtigbåtruta til Skjervøy, og koordinerer med båt til/fra Tromsø. Kvænangsruta er korteste reisevei for mange steder i regionen, og trafikkerer dessuten også steder som ikke har veiforbindelse. En reduksjon i rutetilbudet er ikke akseptabelt.

Skjervøy Høyre vil ikke ha noe av en nedbygging av offentlig samferdsel som betjener vår kommune. Tvert imot forlanger vi en fortgang i utbygging av nytt fergeleie på Storstein og ny, hurtiggående og større ferge til sambandet Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby.

Vi mener det ikke er vår sak å finne løsninger for TFT. Fylkeskommunen må selv finne løsning på problemet de selv har skapt.