–Må gripe fatt i de riktige tingene

Kolbein Simonsen mener felles møter er viktig for framtida.

Kolbein Simonsen   Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Lokalpartiene til Høyre i Nord-Troms, har nylig gjennomført et felles møte hvor intensjonen er å samarbeide for å få en tydeligere stemme når saker skal fremmes fra regionen. Det gjelder både saker som skal avgjøres av fylkeskommunen og som fylkeskommunen skal fremme ovenfor staten.


- Det kan ikke dokumenteres på en tydeligere måte at våre myndigheter er blant de dyktigste i verden

Kolbein Simonsen skriver i dette debattinnlegget om hvor fornøyd han er med måten Norge har taklet koronakrisen.

Dette er et meget viktig tiltak i regionen vår. Opp gjennom tidene har vi konkurrert om tiltakene og kritisert de andre dersom ikke vi, i den enkelte kommune, fikk den støtten vi ønsket. Håper at dette skal bli et vellykket tiltak som jeg tror er et resultat av den felles skolen som vi har i regionen. Der er ungdommen blitt kjent med hverandre og det merkes nå når de markerer seg politisk.

Et kjempefint tiltak og det er derfor viktig at en i starten griper fatt i de riktige tingene. Jeg har for lengst konkludert med at religion, eiendomsgrenser og arv er de viktigste årsakene til alt bråk i verden og en bør kanskje legge til fylkesgrenser og kommunegrenser.


MENING:

Situasjonsrapport fra Arnøya når det meste er nedstengt

Kolbein Simonsen beskriver hvordan ståa er på Arnøya er for tiden.

For å unngå senere bråk bør en starte med en oppdatering av fylkeskommunale og statlige tiltak som en ønsker gjennomført i den enkelte kommune. Deretter samles representantene fra de enkelte kommuner og gjennomfører en prioritering av tiltakene når de skal fremmes ovenfor overordna myndigheter. Det blir ingen enkel oppgave men klarer en dette så unngår en bråk senere og Høyre i Nord Troms kan opptre med en felles stemme utad.

Dette er stemmen fra han i hornet på veggen. Jeg ønsker dere masse lykke til med tiltaket!