Nei til vindkraft i Kåfjord

Lyngenfjorden Sameforening mener kommunen må si tydelig nei til vindkraft i Kåfjord.
leserbrev

Selskapet St1 har invitert seg til Kåfjord for å informere om ønske om etablering av Vindkraftindustri i Kåfjord. Selskapet har avholdt informasjonsmøte i Indre-Kåfjord og for kommunestyret denne høsten.

Ivgu Sámesearvi/Lyngenfjorden Sameforening mener kommunen på et tidlig tidspunkt må gi et tydelig nei til en slik etablering. Vindkraftindustrier i dag er av et så stort format at det vil gi uopprettelige skader på natur og etablert næringsliv som beitenæring og reiseliv.

Kommuner i Norge har i dag mye erfaring med hvilke ulemper vindkraftindustri etableringer gir. Kommuner som for 10-15 år siden ga samtykke til konsesjonsbehandlinger sliter i dag med gigantiske etableringsprosjekter som foringer natur og fortrenger sau- og reindriftsnæringen.

Ivgu Sámesearvi registrerer at det er politisk flertall i kommunen mot etablering av vindkraftindustri i kommunen. Kommunestyret må snarest få gjort vedtak om nei til etablering, slik at St1 avslutter arbeidet sitt slik de lovet å gjøre dersom kommunen sier nei.