Hva nå, Nord-Troms?

Sps Svein Leiros sier i dette debattinnlegget at regionrådsflørten med Tromsø-området kan bære galt avsted.

Svein Leiros, Senterpartiet  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

På mandag den 9. November avholdt Kåfjord kommunestyre sitt møte, og der ble intensjonsavtalen med Tromsø-området regionråd vedtatt som den siste av 6 kommuner i Nord-Troms, dog med et simpelt flertall 9-8. Kåfjord Arbeiderparti og Kåfjord Høyre representerte flertallet. 

Opposisjon i Kåfjord fremmet et nesten likelydende forslag som opposisjon i Nordreisa gjorde, nemlig at man ikke skulle vedta å gå videre med denne intensjonsavtalen, men man ønsket, slik regionrådet selv har vedtatt i april i Nord-Troms strategier, å starte et utredningsarbeid og konsekvensanalysere et slikt samarbeid.

I Kåfjord ønsket også opposisjon å se nordover mot Alta og Kautokeino for å ha ulike alternativer å sammenligne før man gjorde et slikt vedtak. 


Stiller spørsmål ved regionrådets egen strategi

– De vedtok i april å satse på Nord-Troms, så kommer de tre måneder senere og sier vi skal slå oss sammen med Tromsø.


Her vet man ikke hva man har stelt i stand, Og når jeg også hører regionrådslederen på NRK Troms argumentere med kjøttvekta, ja da har man ikke heilt tatt innover seg hva man setter i spill, etter min mening. 


Tromsø-ordføreren om regionrådssamarbeidet: - Tromsø skal være den rause storebroren

Gunnar Wilhelmsen vil skape et sterkt regionråd med Nord-Troms-kommunene som kan sette dagsorden nasjonalt.


Når man bruker kjøttvekta som det eneste argumentet, vil jeg tru at nettopp denne kjøttvekta vil gjelde internt i det nye store regionrådet, som eksternt. Det skal bli interessant å se hvor kjøttvekta ligger når Langsundforbindelsen skal prioriteres opp mot Ullsfjordforbindelsen, bare som ETT eksempel. 

Her hviler det et enormt ansvar på regionrådet i Nord-Troms, som nå skal gå i forhandlinger med kommunene i Tromsø området, i disse forhandlingene må Nord-Troms regionråd bevare merkevaren Nord-Troms, og ikke minst hvordan vi sammen videre skal drive vår samfunnsutvikling i vår fantastiske flotte region. 


Kommunestyret i Lyngen:

– Utelukkende positivt med Tromsø-samarbeid

Torsdag ble saken om å gå videre i arbeidet med en intensjonsavtale med Tromsø-områdets regionråd enstemmig vedtatt i Lyngen.


Det et mye som skal landes og forhandles, men jeg håper det er mere en bare kjøttvekta man skal forhandle om.