Demokrati og åpenhet

Det er påfallende hvilken forskjell det er på informasjonsflyten, oppdateringer og kommunikasjon ut til innbyggerne, skriver Geir M. Olsen.

ÅPENHET: Geir Morten Olsen etterlyser økt åpenhet i Kvænangen kommune.  Foto: Isabell Haug

leserbrev

Kvænangen Høyre har flere ganger hatt oppe til diskusjon internt om kommunen og informasjon, eller mangel på informasjon. Jo flere jeg snakker med og nevner dette til så påpeker alle at det er helt umulig å følge med eller holde seg oppdatert. Det være seg Covid 19, møteprotokoller, aktuelle møter eller næringsinformasjon. Jeg har snakket med private og bedriftseiere og alle sier det samme, det finnes ikke aktuell informasjon på kommunens hjemmesider.

Ser man til liknende kommuner i nærheten er det påfallende hvilken forskjell det er på informasjonsflyten, oppdateringer og kommunikasjon ut til innbyggerne. I Nordreisa kommune så er hjemmesiden hyppig oppdatert, godt med informasjon og lett å finne det man trenger til enhver tid. På Facebook har de stadige direkte sendinger med aktuelle temaer og opplysninger fra de forskjellige avdelingene. Ordfører Nyvoll har en blogg som oppdateres flere ganger i måneden hvor hun forteller hva hun har gjort siden siste innlegg. Et eksempel til etterfølgelse.


Meninger:

Hvor er Ordfører i Kvænangen?

I dette leserinnlegget etterlyser Geir-Morten Olsen, leder i Kvænangen Høyre, ordførerens involvering av lokalt næringsliv i Nye Veier-avtalen.


Går man inn på Kautokeino kommune sin hjemmeside så er utformingen av forsiden veldig lik Kvænangen sin. Men undersøker man litt mer så ser man store forskjeller, spesielt på oppdateringer av informasjon. På Kautokeino sin Covid-19 side så er det oppdateringer hver uke, selv om det ikke er noen nye smittetilfeller. Kvænangen oppdaterer i beste fall 1 gang i måneden.

Jeg gikk inn for å sjekke omstillingsprosjekt i begge kommuner og igjen så er det store forskjeller. I Kvænangen så er det Kvænangen Næringsfabrikk som skal lede prosjektet. På hjemmesiden er Merethe Jørstad oppgitt som daglig leder, hun har sluttet og ny leder er Tonny Mathiassen. Det bør absolutt foretas en opprydding og gjøres lettere for de som ønsker å starte opp å finne frem på sidene.

I Kautokeino er det Ovddos som skal lede prosjektet, det er lett å finne informasjon og hjemmesiden er hyppig oppdatert. Du føler deg velkommen når du går inn på hjemmesiden og får lyst å søke hjelp til dine ideer.

Det som står mest ut er likevel at Kvænangen startet omstillingsprosjektet i 2017, Kautokeino startet i 2019, likevel er Kautokeino flere år foran når det gjelder informasjon til sine innbyggere.

Ordfører Mevik bemerker i en kommentar til årets budsjett at Ap i forbindelse med arbeidet til fjorårets budsjett ba om at det ble utarbeidet en kommunikasjons og informasjonsplan for Kvænangen kommune. Ordfører Mevik etterlyser planen og viser med dette at han som ordfører ikke har gjort noe med dette punktet i løpet av et helt år. Det er jo underlig at det går et helt år uten at ordføreren har savnet denne planen som Ap ville ha utarbeidet. Men så er jo ikke kommunikasjon og informasjon ordførerens sterkeste side, er du ikke en del av Arbeiderpartiets innerste sirkel så kan du risikere at tilbakemeldinger og viktig informasjon ikke kommer frem. Jeg håper virkelig at behandling av tilskudd, lån og søknader generelt blir gjort under like forutsetninger og at ikke en av kriteriene er å tilhøre den innerste sirkel til ordføreren.


Flere arbeidsledige i Nord-Troms denne adventen

Når vi går inn i julemåneden er arbeidsledigheten i Nord-Troms markant høyere enn den var i fjor på samme tid.