Det har utspunnet seg en debatt som er verdt å løfte

Nå ber lokalpolitikeren om innspill fra andre lokalpolitikere i Nord-Troms

Bjørn-Even Salamonsen   Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

I forbindelse med Vindkraftsaken i Kåfjord har det i det Lokalpolitiske forumet for Kåfjord på Facebook utspunnet seg en debatt som er verdt å løfte.

Spørsmålene som har vært stilt er av typen "skal vi bare si nei til all potensiell næringsutvikling?" og "hva skal vi leve av?"

Jeg løftet saken i forbindelse med kommunestyrets behandling av vindkraftsaken, og velger også å komme med mine synspunkter her.

Det gjør jeg av flere grunner. For det første er det viktige spørsmål for Kåfjordsamfunnet, for det andre er de samme spørsmålene viktig for hele Nord-Troms og for det tredje er det et tema som fortjener en bred og saklig, offentlig debatt.

Innledningsvis ber jeg derfor politikere i hele Nord-Troms stille seg de samme spørsmålene og gjøre seg opp noen tanker. Jeg tror at vi sammen kan skape krutt, og da også sette fyr på en utviklingsrakett som potensielt kan suse Nord-Troms-regionen inn i ei eksplosiv framtid, fylt av pågangsmot og gründervilje.

På nasjonalt nivå går KrF inn for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. I praksis vil det si at Snekker Hansen og fisker Karlsen kan reinvestere 200 000 i arbeidsbil eller båt, i stedet for å måtte ta ut de pengene privat for å dekke skattekostnad på den papirformuen en eierandel i et selskap er. Dette er et viktig tiltak som bidrar til videre næringsutvikling også i vår region, all den tid vi har flere mindre aksjeselskap og familiebedrifter.

Framtid i Nord stiller et betimelig spørsmål i sin leder 11.12.20: Skal vi ende som et naturskjønt gamlehjem? Dette i lys av saken om at folketallet også i vår region går ned. Det politiske ansvaret belyses, både nasjonalt og lokalt. Jeg vil her slå et slag for å etablere statlige arbeidsplasser også i Nord-Troms-regionen. Se hva de har fått til i Mo I Rana og Brønnøysund, med henholdsvis Statens innkrevingssentral og Brønnøysundregistrene. Vi har potensiale ala dette også i Nord-Troms, men da må vi som politikere stå på barrikadene når lokalisering av statlige institusjoner vurderes.


Nesten 2000 færre i landsdelen

Lyngen har den største nedgangen i Nord-Troms, selv med en liten økning 3.kvartal.


For private arbeidsplasser kan jeg ikke annet enn henvise til vår egen industriklynge på Furuflaten. Hvem la grunnlaget her? Ivrige, lokale bautaer som tok sats og la ned enormt med arbeidstimer, satset privat kapital og hadde trua. Lyngen kommune bidro nok med det ene og det andre, men initiativene var private og ble jobbet frem av folket.

Så her må vi "legge hauan i blødt".

Det første initiativet kan jeg gjerne komme med. Nord-Troms regionråd bør bestå som et regionråd for nettopp vår region. Vi kan ikke slå oss sammen med Tromsø og tro at dette vil gi ringvirkninger her hos oss. Om vi skal kjempe med Tromsø om statlige arbeidsplasser tror jeg vi alle ser hvor det vil ende.

For det andre bør regionrådet utpeke et regionalt næringsutvalg bestående av glupe politikere fra hele regionen hvor vi sammen kan jobbe for en næringsvennlig region.

Slik tror jeg vi kommer et stykke på vei.

Så til deg, du politiker i Nord-Troms, her kommer ei lissepasning til deg fra Kåfjord; ka meine DU vi kan få tel? Svar utbedes innen jul!


Dette tjente lokalpolitikerne i Nord-Troms

Det er de som bestemmer i kommunene. Se hva kommunestyrerepresentantene tjente i 2019.