Debattinnlegg

Åtte år med sentralisering av politiet i Troms

Politiet skal være desentralisert og politiet skal være integrert i lokalsamfunnet. Vi i Senterpartiet mener at disse prinsippene har lidd under FrPs og Høyres justisministre, skriver Sandra Borch i dette debattinnlegget.

  Foto: Ole Martin Wold/NTB og Ronald Johansen/iTromsø

leserbrev

Mye går heldigvis bra i politiet. Metoder, teknologi og samhandling utvikles år for år. Utrykningspolitiet gjør en ekstremt viktig jobb og har bidratt sterkt til nedgangen i antall drepte i trafikken.

Men den daglige forebyggingen, hverdagsberedskapen og kontakten mellom folk og politiet har blitt dårligere de siste årene. Det viser Politiets Fellesforbunds undersøkelser blant egne medlemmer.

Politiets ti grunnprinsipper har stått fast i 40 år. To av disse er: Politiet skal være desentralisert og politiet skal være integrert i lokalsamfunnet. Vi i Senterpartiet mener at disse prinsippene har lidd under FrPs og Høyres justisministre. Senterpartiet er ikke alene om denne oppfatninga. Fem forskere fra Universitetet i Oslo, OsloMet, Politihøgskolen, BI og NORCE kaller regjeringas politipolitikk for «prinsippløs og selvmotsigende».

Hva er så statusen i lokalsamfunn i Troms fem år etter reformen ble iverksatt? Lensmannskontorene i Evenes, Skånland og Tjeldsund, Kvæfjord og Salangen ble lagt ned. Balsfjord, Finnsnes, Harstad, Lyngen, Målselv og Skjervøy har, ifølge Brønnøysundregistrene, mista 50 ansatte – medregnet bemanningen som forsvant på de nedlagte lensmannskontorene er det i dag 64 politiansatte færre enn før reformen i en rekke lokalsamfunn i Troms.

Nordreisa og Kvænangen har sammen med Bardu fått mer personell – men totalt sett er det færre politiansatte utenfor Tromsø i dag enn for fem år siden.

Et av målene med nærpolitireformen var å legge ned lensmannskontor for å få mer operativt politi. I februar kom rapporten fra Politidirektoratet som viste at det kun ble to flere operative politifolk i hele landet gjennom reformen (!) I Troms har stillingene stort sett blitt sentralisert til Tromsø. Veksten i antall ansatte i Tromsø var, ifølge Enhetsregisteret, på 69 fra 2016-2020. Så å si hele oppbemanninga havnet på kontor fremfor i patrulje.

Det er flott at politidekninga i Troms er på 2 politifolk per 1000 innbygger, men det hjelper veldig lite folk i Harstad, Salangen, Målselv og Skjervøy at det er blitt flere titalls nye politifolk på kontor i Tromsø så lenge politiet er borte eller redusert i deres nærmiljø. Politiets responstidmåling viser også at Troms har negativ utvikling på de mest akutte oppdragene, særlig utenfor byene.

Avstanden mellom folk og politiet har blitt større under dagens regjering. Leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, uttalte i høst at befolkninga er holdt for narr.

Regjeringa og FrP har også prestert å fjerne Forsvarets helikopterbistand for politiet fra Bardufoss. De to Bell-helikoptrene som stod på beredskap er erstattet med ett sivilt helikopter i Tromsø. Senterpartiet mener at det behøves fullverdig politihelikoptertjeneste også i Nord-Norge. Et fullt utrustet politihelikopter vil gi politiet i Nord-Norge helt andre muligheter enn dagens helikopter som står i Tromsø.

Senterpartiet mener verdien av et lokalt forankra politi som kjenner folk, bedrifter og sitt område er uvurderlig. Vi vil styrke de gjenværende politistasjonene og lensmannskontorene. I tillegg vil vi opprette nye politistasjoner og lensmannskontor der kommunene og lokalt politi ser behov for å tette hull som har oppstått de siste årene.

Senterpartiet ønsker, i motsetning til regjeringa, fortsatt vekst i antall politifolk, samtidig som politiet må få større handlingsrom til å rekruttere annen kompetanse som dataingeniører, økonomer og politijurister. Det handler om forebygging, tilstedeværelse og vår trygghet både i hverdagen og i krise – både i bygd og by.