Debattinnlegg

Frp vil gi alle rett til internett

Det vil bli mye lettere å etablere seg i distriktene både for folk og bedrifter dersom man er sikker på at internettdekningen er god.

86 prosent av husstandene i Norge har tilgang til bredbånd med høy hastighet, viser Nasjonal kommunikasjonsmyndighets årstall for bredbåndsdekning. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix  Foto: Lise Åserud

leserbrev

Fremskrittspartiet fremmet nylig et forslag i Stortinget om at alle skal ha tilgang til høyhastighetsinternett over 100 megabit i sekundet. FrPs forslag og målsetting sidestiller rettigheten til internett med rettigheten til strøm. Alle husstander og alle bedrifter skal ha en grunnleggende rett på internettilgang.

Det er viktig å være tydelig på målsettingen i denne saken. Vi kan ikke bruke mer tid på utredninger og diskusjon om hva som er det beste av fiber og mobilnett. Her er det en kombinasjon som må til, men først må Stortinget samles om en felles målsetting som bør være 99% dekning eller mer i løpet av 2025. Skal vi få til dette må vi sette i gang jobben i år.

Det er viktig med en umiddelbar igangsetting, men jeg frykter en regjering som skal kjøpe seg tid med å legge fram en stortingsmelding i stedet for å sikre næringsliv og husstander rett til internett. Det haster med å få på plass en finansieringsordning for å få startet utbyggingen. Når dette er på plass vil kommunene selv gjøre jobben med de nødvendige etableringene.

Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har blitt enige med regjeringspartiene om et kommuneopplegg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix  Foto: Ole Berg-Rusten

Jeg håper vi når 99% av husstandene i løpet av en fireårsperiode, men den resterende 1% kan være noe mer utfordrende, og da kan ikke disse områdene virke som en hemsko for områdene som er lettere å utvikle.

Etter pandemien er det på høy tid å sette seg noen klare mål om bredbåndsdekning og 2025 bør være et fornuftig mål. Dette dreier seg ikke bare om grunnleggende rettigheter for husstandene, men også om muligheter for etablering av næring.

Vi konkurrerer med nabolandene våre om å tiltrekke oss næringsliv, da må vi være bedre enn Sverige på målsettingen. Det vil bli mye lettere å etablere seg i distriktene både for folk og bedrifter dersom man er sikker på at internettdekningen er god.