Debattinnlegg

Svar til MDG: Å kun fokusere på klima gjør at de nederst ved bordet faller av

Verden, landet og fylket vårt står i to kriser som påvirker alt vi mener i Arbeiderpartiet. Det er klimakrisa og ulikhetskrisa. Uten å løse den ene, kan vi ikke løse den andre.

Maren Irene Gåre Bakkevoll (til venstre) og Silje Vollan Nilsen, fylkestingsrepresentanter for Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark  Foto: Lars Åke Andersen - Troms og Finnmark fylkeskommune

leserbrev

Kriss Rokkan Iversen fra MDG etterlyste i sitt leserinnlegg at fylkesrådslederstalen tar opp klimakrisa. Selv om verken ordet klimakrisa eller ulikhetskrisa ble brukt betyr ikke det at det var mangel på fokus på ting som er viktig for klima og ulikheter fra fylkesrådsleder Mo.

Bærekraftig bruk av naturen er sentral for alt av Arbeiderpartiets politikk. Vi er ikke MDG, derfor tar vi heller ikke opp klima på samme måte som MDG. I fylkesrådet fører vi verken MDG- eller Høyre-politikk i klimaspørsmål. Vi fører en rettferdig klimapolitikk som skal minske ulikhetene mellom folk, samtidig som vi ivaretar samfunnets inntekts- og næringsgrunnlag.  

Det viktigste vi kan gjøre er å skape grønne arbeidsplasser. Med koronapandemien som bakteppe står vi i en historisk arbeidsløshet i Norge. Ikke siden andre verdenskrig har så mange stått uten jobb. Det er helt naturlig for Arbeiderpartiet å ha denne utfordringen i pannebrasken.

Vern av iskanten og å lytte til faglige råd er viktig. AUF står på dissensen i Arbeiderpartiets partiprogram, og Troms AP har vedtak som støtter vern. Men hvis vi skal være helt ærlig – hvor mye har dette spørsmålet å si i hverdagen til folk i dag?

Er du en ung kvinne i 20-åra med et lite barn og uten fast jobb så er faktisk ikke spørsmålet om hvor iskantsona skal gå det du tenker på først om morgenen. Det som på den andre sida er viktig er om man kommer seg til barnehagen med ungen og håpet om å få intervju på jobben man har søkt på.  

Fylkesrådslederen sa i sin tale at det nå meldt om gjenoppstart av filetproduksjon i Vardø. Kortreist mat er viktig både for klima og for vår matsikkerhet. Grønn hydrogen i Berlevåg er en av våre muligheter for et industrieventyr. Hydrogen er en energikilde som kan erstatte fossile brennstoffer, og er pekt på som en løsning for å gjøre bl.a. Svalbard fossilfri. I Finnfjord ligger en av verdens mest energieffektive produsenter av ferrosilisium. Gjennom samarbeid med UiT har man lyktes med å redusere CO2-utslippene til smelteverket ved bruk av alger.

De store spørsmålene leverer vi også på, for Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt at FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn i alt arbeid vi gjør.

Nasjonalt har Ap sammen med AUF og LO lovet at vi skal kutte 55% av klimagassutslippene nasjonalt. Arbeiderpartiet er og det eneste partiet på Stortinget med et konkret klimabudsjett. I Troms og Finnmark har vi vedtatt å videreføre klimaregnskap for organisasjonen, i tillegg har vi en vedtatt ambisjon om å etablere et klimabudsjett som styringsverktøy for organisasjonen.

Fylkesrådsleder Mo leverte en tale som var nært folk. Som minnet oss på alle små og store seire vi har fått til i fylket, og la visjoner for fremtida. Han mintes også de åtte unge AUFerne vi mista til terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Vi får aldri vite hvem de ville vokst opp til å bli, men vi skal fortsette å bære de verdiene de trodde på.

Høyreekstreme er en del av gruppa som står for klimafornektelse. Som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer og tror vi bare kan fortsette som før. Et oppgjør med tankegodset bak terroren 22. juli er også et oppgjør med klimafornektelse. Alt henger sammen med alt.

Vi betviler ikke at MDG har de beste intensjoner, men vi mener å kun fokusere på klima gjør at de nederst ved bordet faller av. Når de i det ene øyeblikket savner klimafokus, for å så gå inn for økt privatisering av offentlige velferdstjenester så bekrefter de seg som et parti for den samfunnseliten som har tid til svevende debatter om klima.

Så skal ikke vi som AUFere legge skjul på at vi unge er mer radikale enn Arbeiderpartiet. Vi er enda tydeligere på at Equinor skal bli et energiselskap, og at petroleum må fases ut fort. Samtidig som det er debatter om vern av sårbare områder mot utvinning av naturressurser så er det ryggmargsrefleks for oss i AUF og alltid ta side med naturen og urfolk.

Som de yngste på fylkestinget er det vi som må leve lengst med konsekvensen av dagens politikk. Vi velger å være i Arbeiderpartiet fordi vi trenger alle med på laget inn i vår grønn framtid.

Naturen har stor verdi bare i seg selv, og den er verdt å ta vare på. Men om vi glemmer å ta vare på menneskene på jorda så går det utover de som har minst. Vi jobber for å gjøre verden bedre både for naturen, dyr og mennesker.