Trygg mat, trygge arbeidsplasser

Vi må være beredt, skriver Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix 

leserbrev

«For tiden er da forholdet det, at den politiske himmel, verdenspolitisk, set, er skyfri i en grad, som ikke har været tilfældet paa mange aar.» Tidligere statsminister Gunnar Knudsen uttalte dette i februar 1914. Bare noen måneder senere falt skuddene i Sarajevo. Første verdenskrig var et faktum kort tid etter.


Det arktiske landbruket må styrkes

Fylkesrådet forventer derfor en jordbrukspolitikk som legger til rette for og bidrar til positiv utvikling i landbruket i Troms og Finnmark


Sitatet viser at det kan være vanskelig å forutsi både når og hvordan kriser oppstår. Skal folk i landet vårt være tryggere, må vi evne å møte det uforutsette. Vi må være beredt.

Tilgang til nok rent vann og trygg mat er det aller mest grunnleggende for oss mennesker, for at vi skal kunne leve. Men matberedskapen har høyreregjeringen likevel hoppet over i beredskapsmeldingen.

Årets stortingsvalg vil blant annet handle om å rekruttere og utdanne nok arbeidsfolk innenlands som kan utføre det bokstavelig talt livsviktige arbeidet med planter og dyr. Slik kan vi bli tryggere på at du og jeg har tilgangen til den maten vi trenger.

På samme måte må vi ha nok helsepersonell til sykehusene våre og nok soldater i Forsvaret. Koronaen har avdekket at matberedskapen er for svak. Det er et paradoks at det blir hevdet at matproduksjonen kan stoppe opp fordi vi ikke har nok hender, samtidig som rekordmange i Norge er arbeidsledige. Derfor må vi sørge for bedre lønnsomhet i jordbruket. Vi trenger et variert familiejordbruk i hele landet. Jordbrukssentraliseringen må stoppes og snus. Yrkesfag og fagskoleutdanninger for grønn sektor må styrkes, og vi må naturligvis ha ryddige lønns- og arbeidsforhold for alle som utfører det viktige arbeidet på vegne av oss alle.

Det som gjør Norge ekstra sårbart for knapphet på mat, handler for det første om hvordan landet vårt er utformet fra naturens side. Norge består i stor grad av fjord, fjell og skoger, men vi har knapt med matjord. Og bare en del av matjorden er godt egnet for produksjon av korn. For det andre handler det om vår beliggenhet. Norge er sårbart fordi vi kan avskjæres ved sjøveien. Det var akkurat det som var tilfellet under første verdenskrig. Mange nordmenn mistet livet på sjøen selv om Norge var nøytralt. Etter hvert ble det mangel på korn og mat på land da handelen delvis ble forhindret. Rasjonering ble innført for første gang fra januar 1917. Skyene over befolkningen var mørke selv om statsminister Knudsen hadde sagt det skulle være skyfritt.

Folk fortjener nå et mer rettferdig Norge. Folk fortjener et nytt stortingsflertall som skaper reell trygghet for både mat og arbeid. Slik blir vi beredt på å møte det uforutsette.


Forhåpentligvis vil avtalen gjenspeile den innsatsen norske bønder har gjort

Frank Valø har forhåpninger for det forestående jordbruksoppgjøret.