MENINGER:

Nord-Norge egner seg ikke for jernbane

Ragnvald Myrvang mener man heller bør fokusere på veinettet enn Nord-Norgebanen.
leserbrev

Det er vanskelig å slutte seg til kravet om forlengelse av Nord-Norgebanen, fordi man da må overse bruk av enorme summer til investering og underskuddsdrift. Foreløpige beregninger viser at bare strekningen Bodø-Tromsø vil koste mer enn 100 milliarder kroner i anleggsperioden. Bosettingen på denne strekningen finner man på øyene og ytterst på kysten, og det er jo et faktum at både geografien og topografien egner seg dårlig for jernbane.

Det største minuset med samferdselen i Norge er at veiene er delt opp i tre forvaltningsnivå, riksvei, fylkesvei og kommunale veier, noe som har ført til at fylkesveiene er den største taperen. Det måtte da være tilstrekkelig med riksveier og fylkesveier.

Det er nesten tragikomisk når stortingspolitikerne skylder på fylkeskommunen når fylkesveiene er ufremkommelige, vel vitende om at det er stortinget som bestemmer hvor mye penger fylkeskommunen kan bruke på veier. Det hele er tragisk nok, men i hele etterkrigsperioden er veiene forsømt. Politikerne lar seg heller ikke inspirere av våre naboland, spesielt Sverige, som har forstått betydningen av et skikkelig veistell. Begrunnelsen fra politisk hold har ofte vært at det er så dyrt å bygge veier i Norge, men de burde jo vite at veiene i Norge er en stor inntektskilde for staten i form av avgifter ved anskaffelse av kjøretøy/drivstoff og årlige veiavgifter.