Statsforvalteren og Statskogs maktarroganse

Roy Båtnes spør hvor fjellvettet til myndighetene er når de stanser scooterløypa ved Somasjavre 6-700 meter fra en åpen hytte, som kan være livreddende ved uventet uvær.

SOMASJAVRE: Somashytta ligger på andre siden av vannet hvor scooterløypa går.  Foto: Johanne P. Elvestad

leserbrev

Fra alle hold advares folk som ferdes i fjellet å være forsiktig og vise fjellvett. Dette er vel og bra, men hvor er fornuften når myndighetene legger scooterløype flere mil innover fjellet, ved Somasjavre på grensen til Finland, men forlanger at den stoppes 6-700 meter fra en åpen hytte?

Denne løypa ble tidligere stukket fram til en åpen hytte, som uheldigvis brente ned. Når ny hytte ble oppført, ble den bygget opp ca. 700 m fra eksisterende løype. Etter mange forsøk fra Scooter og Båtforening på å få løypa lagt til den nye hytta, ble det hele tiden møtt av motstand fra Statskog og tidligere Fylkesmann, nåværende Statsforvalter.

Selv et forsøk på å sette opp noen stikker mot hytta i tilfelle foll ble overrasket av uvær, ble straks sabotert av Statskog. Til slutt gikk Nordreisa kommune med på å utstede dispensasjon for kun fire scooterførere som kunne være på hytta til enhver tid. Denne ordningen varte en stund, men så kom det et krav fra Statsforvalteren om at Nordreisa kommune straks måtte slutte med denne praksisen. Denne ordningen var i Strid med gjeldende lov.

Er det en person hos Statsforvalteren som kan stå fram og fortelle fornuften i denne ordningen?

Ordføreren i Nordreisa sto fram i media og ønsket turister til Nordreisa og lokket blant annet med flotte scooterløyper. Hva med å få løype fram til den eneste hytta vi har på fjellet og som er åpen? Dette er jo kun snakk om å flytte løypetraseen 6-700 m så den går via hytta. Da kunne både turister og lokalbefolkning benytte denne som «varmestue» under sitt fiske på Somasjavre.

Alle som ferdes inne på Somasjavre vet at været kan snu på minuttet. Tenker med gru på om en familie skulle bli overrasket av uvær og det skulle ende med tragedie. En tragedie som enkelt kunne vært unngått om den godkjente løypa gikk innom hytta. Hva ville da de ansvarlige hos Statskog og Statsforvalteren benyttet av en rettferdig begrunnelse for å bortforklare sitt ansvar for tragedien? Og til nå er det kun flaks at denne tragedien enda ikke har skjedd, men ingen bør være overrasket den dagen det skjer.

Og for ordens skyld: Tidligere i år var det to turister fra en nabokommune som for første gang ville forsøke fiske på Somasjavre. Begge var på samme scooter og totalt ukjent i området. Like før ankomst Somasjavre, stoppet føreren for å forsøke og varme hendene. De så hytta og et hundespann som kom derfra. Føreren av spannet stoppet og sa at «nå var de heldig, for enda er det varme i hytta». De fulgte scootersporet til hytta og gikk inn å fikk varmet seg. Deretter lot de scooteren stå ved hytta, for de forstod at de ikke kunne kjøre derfra og til vannet. Idet de kom tilbake til hytta, ble de møtt av Fjelltjenesten og anmeldt.

Førerens forsøk på å forklare årsaken til at de kjøre til hytta og at siden det var deres første tur og var helt ukjent, ble avvist. Heller ikke førerens forsøk på å forklare at om de VISSTE at de kjørte ulovlig, ville de aldri latt scooteren stå, for så å gå til vannet, ble hørt. Etter reglene er de selv pliktig til å kjenne godkjent løype!

Nå har derimot føreren fått et forelegg på kr 18.000 og med trussel om at hvis forelegget ikke godtas, vil påtalemyndighetene legge ned påstand om kr 21.000 - tjueentusen - i bot! Og for ordens skyld, dette skjedde i staten Norge, ikke Russland! Er det med slike virkemiddel politi og påtalemyndighet mener de får respekt hos befolkningen.