MENINGER:

Tiden er inne for å ta tilbake det historiske navnet på Eidebakken

Rolf Magne Hansen mener det er på tide at byggefeltet Skoleveien tar tilbake det historiske navnet sitt.

Eidebakken i Lyngen kommune.   Foto: Privat

Rolf Magne Hansen, her ved Prestegården på Lyngseidet.   Foto: Are Bergset Elvestad

leserbrev

Eidebakken var det første kommunale byggefeltet i Lyngen som ble påbegynt på 1940 tallet. Navnet forsvant som postadressen for om lag 40 år siden og Eidebakken ble da erstattet med Skoleveien. Navnet er nyttet flere steder i kommunen, bla. skoleveien i Furuflaten. Det er til de grader historieløst at navnevalget på byggefeltet den gang var så lite gjennomtenkt. På 1960 tallet var boligfeltet fullt utbygd med 25 boenheter, og om lag 90 personer med stort og smått bodde i feltet.

Stedsnavnet Eidebakken har vært nyttet i minst 200 år. Første skolebygget på Eidebakken ble satt opp i 1837. Navnet var også den gang Eidebakken skole, men ble også kalt for Klokker bolig da lærer og kirkesanger Hans Bjerke hadde leilighet I skolebygget.

Da et av de første kommunestyremøte i Lyngen ble gjennomført i prestegården 20. september 1838 var det avholdt en besiktigelsesforretning over det nye skolehuset på Eidebakken hvor det ble påvist noen mangler med den nye skolen som ble vedtatt rettet.

Eidebakken i år 1961.  Foto: Privat

Kirkegården på Eidebakken ble vigslet i 1854. I dag nyttes kun det historiske navnet på skolen og kirkegården. Tiden er inne for å ta tilbake det historiske navnet på byggefeltet i stedet for Skoleveien.

Den første kjørbare vei med hjulredskap i Troms Fylke som fikk statstilskudd var vegstumpen gjennom Eidebakken 1845, en strekning på tre km. mellom Kjosen-Lyngseidet. Kan nevne at på 1700-tallet var navnet Tjoseidet på strekningen Lyngseidet og Kjosen.

Eidebakken var nevnt i offentlige papirer i 1825 i forbindelse med kjøp av presteeiendommen. Eiendomskjøpet fant sted mellom godseier Rasmus Hagen og Lyngen prestegård Parakjord (Nordlandske Kirke - og kirkefond ). I dag eies presteeiendommen av Opplysningsvesen fond.