Begge forslagene ble nedstemt av posisjonen

Kvænangen Høyres Geir Olsen svarer Ap-politiker Ole J. Engebretsen.

SVARER: Geir Morten Olsen, Kvænangen Høyre 

leserbrev

Leser et innlegg i Framtid i Nord fra Ole J. Engebretsen at han er rasende på den nye forskriften for inntak til videregående skole, det har jeg full forståelse for og er enig i at den nye forskriften ikke fungerer. Spesielt for kommuner som Kvænangen. Men det er flere ting ved innlegget til Engebretsen som jeg har lyst å oppklare.

Endringen av forskriften ble sendt ut på høring, hvorfor den ikke ble behandlet politisk i Kvænangen Kommune må nesten kommunedirektør eller ordfører svare på. Denne rettigheten som vi har hatt i kommunen i flere år, har ikke fylkeskommunen bare satt en strek over uten videre. Har denne høringen blitt satt på kommunestyrets saksliste er jeg sikker på at en uttalelse ville blitt sendt inn og lagt merke til.

Når saken ble behandlet på fylkestinget den 6. oktober 2020, kom det to endringsforslag fra Høyre og KrF:

Primært: Endringsforslag til «§ 3. Inntaksregioner»

1. § 3.Fritt skolevalg (inntaksområde) I Troms og Finnmark fylke er det fritt skolevalg. Dette innebærer at en søker står fritt til å søke seg inn på fylkeskommunale videregående skoler i hele Troms og Finnmark, uavhengig av bosted.

Subsidiært: Endringsforslag til «§ 3. Inntaksregioner» fjerde ledd første punktum:

1. Endre fra: Fylkeskommunen kan sikre at søkere blir tatt inn i en annen region dersom det foreligger tungtveiende grunner og søkerne har et særlig behov for skoleplass i en annen region. Fylkeskommunen behandler da søknadene individuelt. 2. Endre til: «Fylkeskommunen kan sikre at søkere blir tatt inn i en annen region dersom søkerne har et behov for skoleplass i en annen region. Fylkeskommunen behandler da søknadene individuelt

Begge disse forslagene ble nedstemt av posisjonen med Ap, Sv og Sp i spissen. Høyre er for fritt skolevalg og vi vil jobbe for at flere fullfører videregående skole, derfor er det skuffende at endringsforslagene ble nedstemt.

Denne enkeltsaken viser med all tydelighet at Ap, Sv og Sp ikke har en troverdig distriktspolitikk all den tid det er disse som stemte inn den nye forskriften.

Sist men ikke minst så har du som kommunestyrerepresentant alle muligheter å fremme disse synspunktene i denne saken sammen med din gruppeleder i Ap, inn mot fylkestinget i Vadsø den 14.juni.