Debattinnlegg:

Det må finnes en grense for useriøs trenering av denne saken

Henstilling til fylkestingsrepresentantene i Troms og Finnmark fylke fra aksjonsgruppa for sikker vei mellom Lauksletta og Arnøyhamn.

Tor Nygaard, leder i Aksjonsgruppa for sikker vei mellom Lauksletta og Arnøyhamn.  Foto: Foto: Torbjørn O. Karlsen. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune

leserbrev

Aksjonsgruppa for sikker vei mellom Lauksletta og Arnøyhamn var representert da Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen var på Skjervøy for å orientere om planene for videre skredsikring av Arnøy. For å si det enkelt var dette blåkopi av de skredtårn og fergeplaner som forrige fylkesråd, Ivar B. Prestbakmo presenterte for oss for 2 år siden. I det forslag som nå legges fram for Fylkestinget kalles vårt veialternativ kategorisk en høyfjellsvei med en prislapp på 700 mill. Det Kristina Hansen tydelig ikke har forstått, er at en trygg vei er en løsning.

Rastårn betyr stenging og fortsatt usikkerhet basert på en avgjørelse noen er satt til å ta. Her oppsummeres med sikringseffekt på 95%. «Tatt ut av luften». Fasiten for vinteren vi nå har lagt bak oss viser 100% bom i forhold til stenging. 6 ras på vei for åpne bommer.  Man forstår heller ikke at ferge som rassikring innebærer kaos hvor pendling mellom bygdene blir umulig.

DET MÅ FINNES EN GRENSE FOR USERIØS TRENERING AV DENNE SAKEN.

Rassikring av trinn 2 på Arnøy har figurert på fylkets prioritetsliste hele dette årtusen. Trinn 1 mellom Arnøyhamn og Årviksand sto ferdig i 2009. Det er ganske utrolig at man i 2021 kan foreslå å løse trinn 2 på Arnøy med ferge. Hvis Statens Vegvesens sitt opprinnelige forslag til vei hadde gått gjennom ville veien stått ferdig i 2012.

DETTE ER IKKE EN HØYFJELLSVEI!

Skjervøy kommunen har i samråd med lokalkjente og reindriftsnæringen fått Rambøll til å lage et forprosjekt hvor en rassikker veitrase er lagt riktig i forhold til terreng, vindretninger snøforhold og stigningsgrad. Her tas høyde ut allerede fra Lauksundskaret fergeleie langs Lauksundet. Veien føres langs kanten på sørsiden av ravinen som går inn dalen. Kammen her er bar for snø store deler av vinteren. Dette er ingen høyfjellsvei slik det påstås, selv om veien de siste 7 – 800 meter inn mot tunnelen må løftes i terrenget på grunn av snødybde. På Arnøyhamnsiden er dette definitivt ingen høyfjellsvei da jo 5% fall i tunnelen vil ta veien 80 meter ned.

HVORFOR ER SKREDPUNKT SOM HAR TATT LIV FJERNET FRA PLANENE

Pollfjellet har 1 skredpunkt klassifisert med skredfaktor 3.0. Akkurat innenfor middels skredfare, som også er grensen som er satt for at det skal gjøres tiltak.

Arnøyhamn - Lauksletta har 20 skredpunkter hvor det verste har skredfaktor 5.09, stor skredfare. Og er det farligste skredpunktet i Troms etter at Holmbuktura er sikret med radar og bom. Men også nr. 2 på lista med skredfaktor 4.78 er i dette området. Men mest interessant er skredpunkt nr. 23 på lista, Hamnebergan, (lokalt kjent som Lillesingla) med skredfaktor 3.38,  fordi det i likhet med Pollfjellportalen er et 50årsskred. Men i motsetning til Pollfjellportalen som nå får overbygg, var dette skredpunktet ikke med på kartet da Fylkesråden, i forrige måned presenterte sine skredtårn og fergeplaner for Skjervøy kommune. Lillesingla har allerede tatt liv. I 1887 omkom 4 fiskere etter at de hadde tatt havn i de landfestene som Statens Havnevesen har satt opp her.

Arnøy trenger sårt de midler som allerede ligger inne i det opprinnelige forslaget fra fylkesråden. Men de må brukes til å ta videre den prosessen som ble avbrutt i 2005, da det ble vedtatt at strekningen Arnøyhamn - Årviksand skulle være 1. byggetrinn. Kom i gang med planarbeidet og kjør parallelle prosesser på de høringsinstanser som skal med. Det er vår tur nå!

VINTEREN 2020 – 2021 har strekningen Arnøyhamn – Lauksletta har fått omkring halvparten av alle ras som har gått på vei i Troms og Finnmark

Det ble lovet økt aktivitet med stasjonering av en Daisy-bell-klokke på Arnøy. Denne vinteren har vist at 20 rasløp, hvor ras også kan gå sammenhengende imellom, er umulig å handtere. Man har vært ute gjentatte ganger med Daisy-bell, og kun fått ned ett skred som gikk på vei. Det i gått 6 ras på vei mellom Arnøyhamn og Lauksletta. Flere av dem med potensiale til å ta liv. Deriblant ett som har gått på havet. Samtlige ras har gått med åpne bommer hvor arbeidspendlere har vært de som først har ankommet. Det er da snakk om skiftarbeidere til et slakteri som prosesserte 33.000 tonn laks i 2020, til en verdi av 1.5 milliard kroner.