Ullsfjordforbindelsen: Fylket må ta politiske grep!

Hvis fylket ikke nå følger opp UFB overfor departementet, må det kunne karakteriseres som en skandale, skriver Wiktor Sørensen.

Wiktor Sørensen, styreleder i Ullsfjordforbindelsen  Foto: Arne Teigen/Illustrasjon: Statens vegvesen

leserbrev

Sist fredag skamroste statsråd Knut Arild Hareide prosjektet Ullsfjordforbindelsen og lovet at staten vil stille opp der den kan! Det er sjelden klar og positiv tale fra en statsråd.


Hareide om Ullsfjordforbindelsen: – Prosjektet har et stort potensial

Onsdag var samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) på besøk i Tromsø. På agendaen sto blant annet Ullsfjordforbindelsen.


I tillegg er vi i styret glad for statsrådens krystallklare avklaring: UFB skal være en fylkesvei! Derved blir ikke UFB satt i en uendelig kø i Nasjonal Transportplan (NTP), og Fylkeskommunen vet hva den har å holde seg til, UFB kan startes opp når som helst.

Det politiske initiativ fylkestingsrepresentant Nils Einar Samuelsen tok ved å få til møtet har sannelig båret frukter. Men da bør det jo være enkelt for fylket å motta invitasjonen fra statsråden?

Ja, det skulle bare mangle. Men da må fylkesrådet gjøre som Samuelsen, å ta POLITISKE initiativ, og løfte UFB til POLITISK nivå i fylket! Ap har jo programfestet UFB, hva akter Fylkesrådet å gjøre med det. Sp ønsker jo distriktene knyttet sammen. De er godt representert i Fylkesrådet. Hva mener de? Hittil synes det som om administrasjonen styrer alt? Etter at Troms Fylkesting i mars 2019 vedtok Regional Plan og videre planlegging (reguleringsplannivå) ble UFB utsatt for «sabotasje», og planleggingen stoppet i forbindelse med overgangen til den nye fylkeskommunen.


MENINGER:

Ullsfjordforbindelsen – feil fra «Nordlys»

«Nye beregninger av samfunnsøkonomien i UFB basert på våre trafikktall, vil gi helt andre, og positive verdier for samfunnsøkonomisk lønnsomhet.»


Det pussige er at etter dette har alle piler pekt oppover for UFB. Først kom trafikkundersøkelsen utført av Transportutvikling AS. Den viste at UFB er et mye større prosjekt både i utbredelse og trafikk enn man tidligere har antatt. Bompengepotensialet øker tilsvarende. Og bare denne våren har fergeavløsningsmidlene nesten doblet seg! Og nå sist fredag kom selveste statsrådens anerkjennelse, og Hareide har, som mangeårig leder av samferdselskomiteen på Stortinget, virkelig greie på vei. Så hvis fylket ikke nå følger opp UFB overfor departementet, må det kunne karakteriseres som en skandale. Men jeg har fått forsikringer om at de vil gjøre nettopp det.

Hva kan avklaringene bestå i?

Først og fremst vil statens ansvar for, og medvirkning i, finansiering av den nye veien over Breivikeidet på østsida av elva, være en viktig sak. Dernest kan man be om beregninger av fergeavløsningsmidlene til prosjektet. I tillegg kan man diskutere rassikringsmidler som normalt er et spleiselag mellom stat og fylke. Også andre statlige virkemidler til UFB kan diskuteres, for eksempel turistveg.

Når det gjelder realiseringsevne er det bare å se til Møre og Romsdal Fylke og Nordøyvegen. Her har fylket tatt et kjempeløft for 2500 øyboere utenfor Ålesund, og investert over 4 milliard kroner i fast forbindelse for 3-4 øyer. (Til sammenligning vil UFB i dag koste ca 2,5 – 3,0 milliard kroner og angå 32.000 mennesker øst for Tromsø!) Saken ble besluttet ved hjelp av en helt egen prosess som også Troms og Finnmark Fylkeskommune kan lære av.

For alle tilhengere av Ullsfjordforbindelsen: UFB er mer enn noen gang et av landsdelens beste veiprosjekt! Vær optimist.


– Vi mener UFB er en god sak, også miljømessig

Transportutvikling AS presenterte ny undersøkelse av trafikkprognoser for Ullsfjordforbindelsen.