– To perioder med Høyresidepolitikk er nok

– Arbeiderbevegelsen har de siste hundre år lykkes med å skape et nokså unikt land her i Norge.

Fagforbundet ønsker er ny regjering.  Foto: Vidar Ruud / NTB

leserbrev

Fremover mot valget vil vi med økende frekvens få høre de politiske partienes fortreffeligheter og hvorfor velgerne skal stemme på akkurat dem. Vi anbefaler dere å studere hva de mener om de sentrale sakene.

Fagforbundet mener at to perioder med Høyresidepolitikk er nok. Dette baserer vi på den politikken høyresiden alltid har drevet med, mindre til fellesskapet og mer til de rike. Vi mener at et samfunn der ressursene er på få hender ikke er et godt bidrag til å skape like muligheter for alle. Vi mener at det Norske samfunnet skal ha en sterk solidaritetsforankring, det er dette som er hemmeligheten bak etterkrigstidens suksess. Denne modellen har de senere år vært under kraftig press med kuttpolitikk og undergraving av velferdsordninger. Blant annet med innføringen av avbyråkratisering og effektiviserings reformen. En reform som ikke har annet innhold enn et årlig budsjettkutt på mellom 0,5 og 0,8% siden 2015. Blant annet dette er årsak til at også Nordreisa kommune sliter med å fylle de oppgavene som sentrale myndigheter pålegger oss. Dette kommer ikke til å bli bedre om de samme partiene får fortsette.

Arbeiderbevegelsen har de siste hundre år lykkes med å skape et nokså unikt land her i Norge. Vi kan gjerne si at vi var heldige og fant olje, men det er bare en liten del av historien. Vi hadde på den tiden gode politikere som ikke var redde for å ta styringen og våre oljeinntekter kunne like godt havnet i lommene på utenlandske oljeselskaper.

Fagforbundet vil ha ei ny regjering som får hele folket i arbeid. Vi vil ha ei regjering som sikrer arbeidsfolk trygge og gode arbeidsvilkår, og ei lønn vi kan leve av. Vi vil kjempe mot at arbeidsfolk blir utnyttet gjennom lave lønninger, dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping.

En av våre hjertesaker er hele og faste stillinger. Deltidskrisa preger arbeidshverdagen til mange ansatte i barnehage, skole og helse. Vi har og sett gjennom Koronapandemien at det er viktig at helsepersonell ikke blir tvunget til å arbeide på flere plasser for å få endene til å møtes. Deltidskrisa er ett av de største problemene i norsk arbeidsliv, og det rammer flest kvinner. Vi trenger ei regjering som vil løse deltidskrisa og som tar våre medlemmer på alvor.

La meg ta med et sitat fra Filosofen Per Fuggeli. Vi lever på et sølvfat i verden. Har dette sølvfatet falt ned fra himmelen av seg selv, hjulpet av en mild bris fra Høyre som mr Willoch vil ha de til? Nei! Velferdsstaten er skapt av modige folk og farlige ord. Den er et krigsbytte.

Fagforbundet arbeider hver dag for at dette krigsbyttet fortsatt skal være vårt eie. De velferdsordningene vi har i dag er ikke kommet på grunn av høyresiden, men til tross for den.

Bruk stemmeretten.