Det viktigste valget siden frigjøringsåret

Frank Valø skriver i dette debattinnlegget at utviklingen i jordbruket, med stadig færre gårdsbruk, må snus.

Frank Valø, leder i Troms Bonde- og Småbrukarlag  Foto: Arne Teigen

leserbrev

I år står vi foran det viktigste valget siden frigjøringsåret. I år handler valget spesielt om å ha norsk matproduksjon i fremtiden.  Den utviklingen vi har hatt over tid, med nedlegging av to gårdsbruk hver dag, kan ikke fortsette hvis vi vil ha ren og trygg mat på bordet hver dag.

Vårt storting har i sine beredskapsplaner forutsatt at alle landegrenser holdes åpne ved en krise. Pandemien har vist at virkeligheten er en helt annen.  Våger vi å fortsette med slik politikk?

Norsk jordbrukspolitikk er ikke til for bøndene, mer enn norsk helsepolitikk er til for legene.  Men skal vi produsere vår egen mat i dette landet, må vi ha en jordbrukspolitikk som gjør det levelig å være bonde.

Partiene er på offensiven i å tilby sine løsninger for landet vårt, men omtrent ingen løfter opp landbruket som gir bolyst i distriktene, arbeidsplasser, en vakker natur og trygg og antibiotikafri mat. Er dette ikke viktig å ta vare på, så vet ikke jeg.

Bruk stemmeretten på en slik måte at det også i fremtiden er norsk mat på bordet.

Godt valg!