Debattinnlegg:

Det unormale har blitt normalt

Nå er det normalt at det er lite vann i "magasinet", når det burde være fullt.

Vannmagasin. Foto: Gorm Kallestad / NTB SCANPIX 

Tore Figenschau  Foto: Isabell Haug

leserbrev

Hva tenker du på? spør Facebook. Eg tenker på kraftbransjen. Og eg tenker på 1984. Boka av George Orwell som eg har lest for så lenge sia at eg ikke husker det.

Men i boka har makthaverne innført et et forvrengt og skjønnmalende språk (newspeak) for å gjøre det vanskelig for å innbyggerne å forstå hva som skjer i samfunnet. Språket brukes i politisk propaganda. Sannhetsdepartementet forfalsker historia. Fredsdepartementet driver med krigføring, osv.

Sånn driver også kraftbransjen i Norge i dag, har eg inntrykk av. De forteller oss at det er kraftkrise på grunn av lite nedbør, og at det er derfor strømmen er så dyr. Altså: Det er manglende nedbør som er årsaken til krisa.

Samtidig eksporteres det store mengder strøm til utlandet.

Nettoeksporten av strøm i mai var 1,4 TWh, i juni 2,3 TWh, i juli 2,2 TWh, i august 1,17 TWh og hittil i september 1,52 TWh. Tallene er fra Statnett.

Sist sommar var eg fleire ganger opp til Govdajávre, den sølepytten som er igjen av det tidligere så fine fiskevatnet. Her er det hvert år "fjæra sjø" på forsommaren. Slik var det ikke på 1980-tallet. Da var det ikke storfjæra etter snøsmeltinga på sommaren. Vatnet var fullt. Eg har spurt Troms Kraft korfor det er slik no. Administrerende direktør Helge Mikal Eklund svarer slik i en epost:

"Det er nå godt over 60% magasinfylling i Govdajávre, noe som er tilnærmet normalt på denne årstiden. Lavka kraftverk ble stoppet i månedsskiftet april/mai 2021 i forbindelse med en større renovering av kraftverket og det har ikke vært tappet vann fra Govdajavre siden.

Det er forventet oppstart av kraftverket senhøsten 2021.»

Det er altså normalt at det er lite vann i "magasinet" når det burde være fullt. Det unormale har blitt normalt. Sånn har det blitt etter at el-krafta har blitt spekulasjonsobjekt.

Ferskvann har blitt en knapphetsressurs i verden. Når blir vannressursene kjøpt opp av spekulanter, og videresolgt til den som betaler best? Den som lever får se.