Debattinnlegg

Den havgående flåte sprenger fjordlinjene – i år igjen!

Vi registrerer med bekymring det presset som utøves fra pelagisk sektor for å slippe til inn på fjordene for å delta i høstens sildefiske.

Sildefiske  Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

  Foto: Cornelius Poppe - NTB

leserbrev

Bivdu er en ideell og politisk uavhengig landsdekkende næringsorganisasjon. Bivdus målsetting er å ivareta interessene til alle som bor i sjøsamiske områder, når det gjelder sin rett til høsting og bruk av marine ressurser i sine nærområder.

Vi registrerer med bekymring det presset som utøves fra pelagisk sektor for å slippe til inn på fjordene for å delta i høstens sildefiske.

Fjordlinjene var tenkt både som et ressursvern og vern av den minste kystflåten sin utøvelse av fiske uten å komme i dypt urettferdig konkurranse om fiskeressursene i det kystnære og fjordfiske, samt et vist vern av lokale stammer mot aktive redskaper.

Vi registrerer at det blant annet at det nylig er avsatt av et ikke ubetydelig torskekvantum for å dekke opp et uunngåelig bifangstfiske av torsk i ringnot fiske etter sild, til en flåtegruppe som ikke har kvotegrunnlag innen torsk. Innenfor fjordlinjene er det i praksis kysttorsk det er snakk om. Dette kvantumet kommer eventuelt på toppen av det kystflåten naturligvis fisker.

Ringnot er i praksis den eneste gruppen som får bl.a torsk som bifangst i sildefiske på grunn av de dype nøtene de bruker.

Av hensyn til kysttorskresursene og vern av den minste kystflåten er det viktig at vi slår ring om vernet av fjordlinjene. Den minste kystflåten vil aldri kunne ta opp konkurransen med den havgående ringnotflåten om resursene verken innenfor eller utenfor fjordlinjene. Fjordlinjene er den beste strategien for at vi skal ha en variert fiskeflåte, hvor det er plass for de minste kystbåtene under 15m, (50 fot) som driver sitt notfiske (bl.a. landnot) etter sild.

Bivdu er av den oppfatning at skal det også være lys i husan i fjordene og i de indre kystområdene er det viktig at også den mindre kyst og fjordflåten ikke blir utkonkurrert av stor kyst og havfiskeflåten i konkurransen om fiskeressursene innenfor fjordlinjene.