Debattinnlegg:

Alle elever bør få velge skole selv

Høyre vil fortsette å kjempe for fritt skolevalg, lover Jan Tore Sanner i dette debattinnlegget.

Nord-Troms videregående skole på Skjervøy  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Fritt skolevalg er kanskje ikke et perfekt system, men det er det mest rettferdige av mange ikke-perfekte ordninger. Når regjeringen nå skroter fritt skolevalg over hele landet, setter de hensynet til systemet før elevene.

“Vi mener at det er fylkene som er tettest på og som er best i stand til å organisere og bestemme dette,” sa kunnskapsminister Tonje Brenna til NRK. Her viser Brenna og Arbeiderpartiet en rørende omtanke for valgfriheten til politikerne i fylkeskommunen. Problemet er prioriteringen. Det er elevenes valgfrihet som burde settes først, ikke politikernes.

Her er Høyre helt klare: Fylkeskommunens ansvar er å sikre høy kvalitet på alle skoler. Så bør valget av skole ligge hos eleven. Da trenger vi nasjonale regler for fritt skolevalg over hele landet.

Jan Tore Sanner (H)  Foto: Javad Parsa NTB

De fleste elevene søker seg uansett til nærskolen sin. Det er kortere avstand og det er der vennene også ofte går. Men situasjonen er ikke slik for alle. Det kan være mange grunner til at noen ønsker å søke seg til en annen skole enn nærskolen.

Kanskje drømmer man om et utdanningstilbud på en spesifikk skole, som for eksempel idrettsfag. Kanskje har man blitt mobbet eller av andre grunner ønsker å komme seg vekk fra et miljø som man ikke trives i. Det burde alle elever få mulighet til, og det er trist at regjeringen fratar landets ungdommer denne muligheten.

Fritt skolevalg er ikke et perfekt system, men det er likevel det som er mest rettferdig. Det er i hvert fall ikke rettferdig at det er foreldrenes adresse som skal bestemme hvilken skole en elev skal gå på. Vi ønsker at beslutningene flyttes nærmest mulig dem det gjelder, og det er elevene selv.

Det eneste elevene selv kan påvirke gjennom skoleløpet sitt, er egeninnsats. Med mindre foreldrene har råd og lyst til å flytte, får man ikke gjort noe med postnummeret. Karakterene har man imidlertid en viss råderett over selv.

Med fritt skolevalg er det elevenes karakterer og elevens eget ønske som skal veie tyngst når det kommer til valg av videregående skole. Det vil Høyre fortsette å kjempe for.