Debattinnlegg

Hva er årsaken til at det blir færre bønder i Norge?

Frank Valø vil ha en annen kurs i det norske landbruket framover.

Frank Valø  Foto: Arne Teigen

leserbrev

«Færre bønder i Norge», står det i et innlegg publisert denne uka i Framtid i Nord.

Hva er så årsaken til denne utviklinga? Som fylkesleder ser jeg dette på flere måter. Når budsjettnemnda setter sine tall som skal brukes i beregningene under jordbruksforhandlingene, skjer de fleste fadesene som resulterer i nedgang.

En av faktorene er effektiviseringsfaktoren, som er 2,9 prosent. Og hva betyr dette? Det betyr at bonden skal arbeide 2,9 prosent fortere hvert år og at 2,9 prosent av gårdsbrukene SKAL avvikles årlig.
Og dette har faglagene akseptert. Så ligger det inne en lånerente som er langt lavere en de fleste opplever, kun for at budsjettnemnda skal kunne fremlegge positive tall før forhandlingene.

Undertegnede har tatt kraftig ord i bruk for å få sentralleddene i faglagene til en våkne, og til å sette en annen kurs fremover. Bondeopprøret er vitnet til at vi trenger en ny retning for å stoppe denne utviklinga. For det arktiske landbruket trengs det mye friske midler for at vi også i fremtiden kan produsere produkter som både er bærekraftige og miljøvennlige og tidsriktige.

Maten som vi produserer i arktiske strøk er i verdensklasse både på smak og kvalitet, å som bør ligge på alle fat i landsdelen, men gjør de det?

Det å være bevisst i valg av produkter vi kjøper er også en viktig sak for å opprettholde matproduksjonen i nord. Så kjære innbyggere i nord - vær beviste i valgene deres så vi også i fremtiden har matprodusenter i landsdelen.