DEBATT:

Snusfornuftig

Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB scanpix 

leserbrev

Motstanden mot regjeringens forslag om standardiserte snus- og røykpakker er ikke uventet. Tobakksindustrien, som i lang tid har jobbet aktivt mot et slikt forslag, føler nok at forslaget truer deres inntjening og eksistens. Det er jo heller ikke rart at det norske markedet er ekstra viktig for dem. Jeg tror det overrasker de fleste at vi faktisk har nesten 100 ulike typer snus i Norge. Et produkt som altså ikke er i salg eller knapt brukes i noen andre land utenom Norge og Sverige. Det er klart Norge er viktig for tobakksindustrien.

Ellers kommer motstanden fra en del av de som røyker og snuser, men jeg undrer meg litt over dette. Det er ingenting i forslaget som rammer de som allerede er avhengige. Ikke blir prisen høyere, og ikke begrenses tilgjengeligheten. Det eneste som forandrer seg er utseendet på pakken.

Regjeringens forslag har en viktig ambisjon; å forhindre at nye generasjoner barn og unge blir nikotinavhengige. Vi er opptatt av å gi våre barn de beste forutsetninger for et godt liv. Derfor investerer vi mye i gode oppvekstvilkår. Vi skaper en god skole, gode helsetjenester og sunne fritidsmuligheter. Et av de viktigste folkehelsetiltakene vi kan gjøre for våre barn, er å beskytte dem fra å bli nikotinavhengige. Når snusboksen ser ut som sukkertøy og når trenden blant unge er at det er «kult og in å snuse», er jeg glad for at vi fremmer et forslag som viser seg å hindre at unge rekrutteres inn i avhengighet. Det er håndfast empiri for at reklamefrie pakninger fungerer på den måten.

Jeg er derfor ikke spesielt opptatt av den diskusjonen som nå pågår rundt hvorvidt snus er like farlig som røyk, litt mindre farlig enn røyk eller ikke kreftfremkallende i det hele tatt, som noen velger å hevde. Det spiller ingen rolle. Vi vet at snus verken er sunt eller helsefremmende.

Forslaget fra helseminister Bent Høie stiller ingen krav eller stigmatiserer ikke de som allerede er blitt avhengige. De kan fortsette som før. Det forslaget gjør er å beskytte barn og unge fra å bli lokket inn i nikotinavhengighet.