Må det en boikott til?

leserbrev

Da jeg i fjor høst startet min ”kampanje”  mot Troms fylkeskommunes altfor høye lønn - og møtegodtgjørelse til til politikerne, var det med det for øye å få pengebruken til politisk virksomhet redusert til et mer anstendig nivå. Veldig mange gir uttrykk for at det er riktig å angripe dagens praksis, og stadig flere spør; hva nå ? I dette ligger det; vil det skje noe med satsene for møtegodtgjørelse, lønn m.v. i det nye fylkestinget, som skal tiltre til høsten.

Etter alt jeg har skrevet og sagt, føler jeg meg forpliktet til å, etter beste evne, å forfølge saken og det vil jeg gjøre med å utfordre politikerene til å stå fram, slik at velgerne vet hvor dem har partiene, i så måte. Så langt jeg har fått med meg, er det bare Sosialistisk Venstreparti og Rødt som i nåværende fylkesting har fremmet forslag om reduksjon av satsene, men uten å vinne fram.

I et normalt valgresultat vil Arbeiderpartiet i kraft sin størrelse ha stor innflytelse også i slike saker. Førstekandidat på fylkestinglista, Cecilie Myrseth,  som i 2014 mottok 710.000 kr. i møtegodtgjørelse, samtidig som hun var heltidsstudent, har ikke, så langt jeg vet, signalisert at hun er for reduksjon. Nummer 2 på lista, fylkesordfører Knut Werner Hansen, har heller ikke kommet med utsagn om at nivået er for høyt, men har nøyd seg med å si at det er det nye fylkestinget som avgjør nivået.

De øvrige partier som stiller liste ved fylkestingvalget, har jeg ikke full oversikt over hvordan dem stiller seg til dette, men slik det hele fortoner seg for meg, kan velgerne komme til å ta hensyn til mer ansvarlig holdning til slikt pengeforbruk, når stemmene til høsten skal puttes i urna.

Om dette skulle bli oppfattet som enslags oppfordring til boikott, så er det jo fordi jeg ikke har så mange muligheter til å vinne fram med mitt budskap om måtehold.  For meg personlig er Fylkestinget en uovervinnelig Goliat, men mange nok velgere kan selvsagt få satt tingene på plass.

Under enhver omstendighet er det så grovt og utilgivelig at Troms fylkeskommune i mange 4 års perioder har sløst bort tilsammen flere titalls millioner kroner  med altfor høye satser for lønn og godtgjøring til politikerne.