Fiskeindustrien i Skjervøy- Hva skjer?

Roy Waage (Kp) svarer Steffensen.
leserbrev

Delta i debatten her!

Arnulf Steffensen – Skjervøy, har en agenda i den mye omtalte ”Nergårdsaken” som etter min mening er villedende og lite truverdig.

Utgangspunktet da debatten og saka starta i begynnelsen av november var at – nå må vi bruke den tid vi trenger for å få belyst alle forhold i saka og ikke forhaste oss før vi sluttbehandler denne. Dette var også Steffensens utgangspunkt. Arnulf Steffensen har under ulike hatter (privatperson, kommunestyrerepresentant og fiskarlagsformann) manøvrert på en måte som får mange til å stille spørsmålet hva han egentlig mener?

Steffensen har også bedt om innsyn i saken og alle dets dokumenter. Det har han og alle andre som ber om det fått omgående. Hvorfor skaper man et inntrykk av at man ikke har fått innsyn i saken og dets dokumenter når slike henvendelser og spørsmål blir ekspedert fortløpende?Jeg vil kommentere en del forhold og spørsmål som Arnulf Steffensen reiser i sitt leserinnlegg i avisen Framtid i Nord og Nordlys 05.02.09.

Skjervøy kommune ser det som nødvendig å avklare konsesjonsvilkårenes innhold fordi:Det er viktig at kommunestyret vet hva de sier ja eller nei til når det gjelder Nergårds ønsker om å flytte sin virksomhet til Arnøya.

1. Hvilke endinger er gjort i konsesjonsvilkårene fra 1990/91 og fram til de gjeldende konsesjonsvilkår?

2. Hva er eventuelt begrunnelsen for en slik endring?

3. Hvordan har bedriften forholdt seg til konsesjonsvilkårene?

4. Hvordan har myndighetene fulgt opp konsesjonsvilkårene?Skjervøy kommune har engasjert advokat for å komme til bunns i disse spørsmål.

Når dette er avklart vil saken omgående bli fremmet som sak til formannskap og kommunestyre. Innholdet i saken kan ha betydning for den videre dialogen med staten ved Fiskeri- og kystdepartementet. Hvilke krav skal Skjervøy kommune fremme for departementet og Nergård A/S? Dette er ikke en tåkelegging av sakens kjerne slik Steffensen beskriver, dette er en vesentlig del av saken på nåværende tidspunkt.Arnulf Steffensen gjør det til et poeng at administrasjonen i Skjervøy kommune ikke engasjerer seg i denne saken. Det er direkte feil. Administrasjonen deltar i høyeste grad aktivt med faglige argumenter og begrunnelser. Dette foregår i tett samarbeid med politisk ledelse og formannskapet, som etter min mening har håndtert denne saken på en forsvarlig måte så langt.