Bondelaget kritiserer regjeringens støtte til sauefjøs

Oslo (NTB): Landbruksdepartementet sier nei til å bremse byggestøtten til nye sauefjøs til tross for store kjøttlagre. Det gir bønder store tap, sier Bondelaget.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix 

innenriks

1.900 tonn lammekjøtt er på reguleringslager, og prognoser tilsier at det blir ytterligere 1.700 tonn overskudd i år, skriver Nationen. Likevel fortsetter departementet å gi investeringsstøtte til nye sauefjøs, og hittil i år har 83 prosjekt fått til sammen 33,5 millioner kroner.

– Vi er svært kritiske til at departementet vil videreføre investeringsstøtten til sauefjøs. Det forsterker ubalansen i markedet, noe lammekjøttprodusenter taper betydelige beløp på, sier leder Lars Petter Bartnes, som støtter Innovasjon Norge som tidligere i år henvendte seg til Landbruksdepartementet med ønske om å stramme inn støtten til sau på grunn av markedssituasjonen. Departementet avslo henvendelsen.

– Uten investeringsstøtte kan vi få en uønsket «sementering» av den nåværende strukturen, svarte Landbruksdepartementet. Statssekretær Terje Halleland (Frp) forsvarer avgjørelsen og sier produsentene selv må ta hånd om en eventuell ubalanse i markedet.

– Vi synes det er flott at vi nå klarer å dekke etterspørselen med norske sauer. Det er lenge siden, og vi syntes det var for tidlig å gå inn og endre på investeringsstøtten. (©NTB)