Flere reiser med tog, men godstrafikken kraftig ned

NSB hadde en passasjervekst på 2,4 prosent i årets fire første måneder. Samtidig er man langt unna målet om å flytte godstrafikken over fra vei til skinner.

Flere reiste med NSB i årets fire første måneder, men godstrafikken på bane faller kraftig. Her konsernsjef Geir Isaksen i NSB fotografert på Oslo S i februar. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

innenriks

NSBs godsselskap CargoNet hadde en nedgang i første tertial i år på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dessverre er vårt eget og myndighetenes mål om å flytte mer godstransport fra vei til jernbane, ikke nådd. Vi opplever nedgang til tross for at kvaliteten på leveransen øker, fastslår en skuffet NSB-konsernsjef Geir Isaksen.

Han er ikke i tvil om at nye avgifter virker skremmende på godskundene.

– Det nye forslaget til økte kjøreveisavgifter for godstog vil forverre utviklingen ytterligere. Vi frykter at prisoppgangen for kundene som følge av avgiftsøkningen, vil skremme godskundene bort fra jernbanen og over på vei, sier Isaksen.

Konsernsjefen er riktignok fornøyd med at persontrafikken øker. Totalt var veksten på 2,4 prosent. Samtidig var veksten i bussvirksomheten på solide 10,9 prosent.

Ser man på resultatet, er det stor forskjell fra første tertial i fjor til samme periode i år. Fra et resultat før skatt på 638 millioner kroner i fjor, er dette krympet til 63 millioner nå, hovedsakelig på grunn av jernbanereformen som førte til at NSB-konsernet overførte eierskapet til togvedlikehold, togmateriell, billetteringsløsninger og eiendom til Samferdselsdepartementet ved inngangen til året.

– Vi opplever en stabil omsetning og et resultat i tråd med våre forventninger både innenfor persontog- og bussvirksomheten i årets første fire måneder. Det er derimot meget utfordrende å drive gods på bane for tiden, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

(©NTB)