Noen flere ulykker med næringsfartøy

I løpet av årets seks første måneder har Sjøfartsdirektoratet registrert 242 person- og skipsulykker. Det er tre flere enn i samme periode i fjor. 

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix 

innenriks

115 av ulykkene er registrert som personulykker, mens 127 er registrert som skipsulykker. Ulykkesregistreringen omfatter både norskregistrerte skip og utenlandske skip i norsk farvann.

– Selv om det bare er en liten økning, liker vi ikke at antall ulykker har gått opp så langt i år. Trenden over de siste årene er nedadgående, men det bekymrer oss at vi ikke klarer å få en mer tydelig nedadgående trend, sier avdelingsdirektør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet.

Direktoratet jobber for å begrense ulykkene gjennom sikkerhetsstyringssystemer og føringer til rederier og mannskaper.

De vanligste personulykkene er støt- og klemskader og fall over bord, som utgjør henholdsvis 47 prosent og 27 prosent av skadene. Fire personer har mistet livet så langt i år.

Det har vært 23 såkalte kontaktskader, altså sammenstøt med kaier, broer og annet. Det er ferger som står for de fleste hendelsene i den kategorien.

Første halvår er det registrert 52 grunnstøtinger, fem flere enn samme periode i fjor.

(©NTB)