Regjeringen vil utvide lisensjaktperioden for ulv

Regjeringen vil utvide lisensjaktperioden for ulv utenfor ulvesonen, til perioden 25. september til 30. april. Det tas sikte på ikrafttredelse allerede 1. april.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix 

innenriks

Det kommer fram i et høringsforslag fra Klima- og miljødepartementet.

I dag starter lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen 1. oktober, og varer ut mars måned. Dersom forslaget går igjennom, vil den ekstra jaktmåneden i april bli gjeldende allerede i år, skriver Arbeidets Rett.

Målet er å avverge skader på husdyr og tamrein i prioriterte beiteområder utenfor ulvesonen, heter det i høringsbrevet fra departementet. De mener forlengelsen også kan dempe konflikter.

– En forlengelse av lisensfellingsperioden på våren kan virke konfliktdempende og redusere omfanget av enkeltsøknader om skadefelling, skriver departementet.

25. september er samme dato som elgjakta starter, noe departementet mener er fordelaktig.

(©NTB)