Historisk høye strømpriser

Prisen på strøm er på et historisk høyt nivå, ifølge SSB. Økningen bidrar i stor grad til å trekke den generelle prisveksten oppover.

Norges strømprodusenter er avhengige av vann for å produsere strøm. Her et bilde av Djupdal kraftverk i Rollag i Numedal. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

innenriks

Kostnadene for strøm og nettleie er 30,7 prosent høyere enn i juni 2017, ifølge SSB. I juni steg prisene for elektrisitet med 9,9 prosent. Det er et historisk høyt nivå.

«Siden juli 2015, da strømprisene var på sitt laveste nivå, har prisen på elektrisitet inkludert nettleie steget med rundt 90 prosent», heter det på byråets hjemmesider.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) estimerer en enda sterkere vekst i strømpriser, og anslår at kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere andre kvartal i år, sammenlignet med samme periode i 2017.

– Økningen i kraftprisene hittil i år og utsiktene til høy pris fremover, gjør at en gjennomsnittskunde må betale om lag 3.000 kroner mer for strømmen i år enn i fjor, sier seksjonssjef Vegard Willumsen i NVE.

Sommertørke

Det har vært en tørr sommer med lite nedbør i år, og nedbør som regn og snø målt i potensiell kraftproduksjon, var 60 prosent av normalen i andre kvartal 2018. Mai måned var den varmeste siden målingene startet i 1900. Den nedbørsfattige våren gjorde at norsk kraftproduksjon og nettoeksport falt med 3,5 terawattimer (TWh) sammenlignet med andre kvartal i 2017.

– Tørken vi er inne i, gjør at det er svært lite tilsig til kraftmagasinene. Vi ser at kraftprodusentene holder vann tilbake for å spare til vinteren. Det medvirker til en noe høyere kraftpris nå, men vannet som holdes igjen vil redusere strømregningen til vinteren, sier Willumsen i NVE.

Generell prisvekst

De økte strømprisene påvirker også den generelle prisveksten, og utgjør en stor andel av økningen på 2,6 prosent det siste året. Ifølge SSB ville økningen i konsumprisindeksen de siste tolv månedene vært på 1,6 prosent om det ikke hadde vært noen prisvekst for strøm og nettleie.

Mellom mai og juni har det vært en kraftig økning i produsentprisene på strøm. Økningen er på 19,4 for elektrisitetsprodusenter, og SSB peker på det tørre og varme været de siste månedene som en medvirkende årsak.

– I løpet av juni gikk fyllingsgraden i norske vannmagasin fra å være på et normalt nivå for denne tiden av året til et lavere nivå enn medianen for perioden 1990-2017, fastslår SSB.

Videre skriver SSB at en må tilbake til 2011 for å finne dyrere produsentpriser for elektrisitet enn i juni 2018.

SSB viser også til en oppgang i prisene på norske industrivarer.

(©NTB)