Laksevirus påvist i oppdrettsanlegg i Troms

Det er påvist ILA-virus på laks i flere merder i et oppdrettsanlegg ved Reinøya i Troms, og Mattilsynet har bestemt at all laksen i anlegget skal slaktes.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

innenriks

Viruset er påvist på oppdrettsanlegget Lubben ved Reinøya i Nord-Troms, ifølge NRK. Slaktingen må skje innen 1. september, og merder med økt dødelighet må slaktes først.

(©NTB)