Kirkestreik vil kun ramme Oslo

Det kan bli streik i Kirken fra onsdag morgen om meklingen ikke fører fram. Alle de kirkelige virksomhetene som kan bli rammet, ligger i Oslo.

Fra i neste uke kan gudstjenestene i flere menigheter i Oslo berøres av streik. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

innenriks

Parat vil sammen med elleve andre arbeidstakerorganisasjoner ta ut nærmere 100 ansatte i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen.

Dersom det blir streik, er det kirkelige virksomheter i Oslo som vil bli rammet.

– En streik vil i første omgang berøre Kirkerådets sekretariat, administrasjonene til Oslo bispedømme, Kirkelig fellesråd i Oslo og i tillegg menigheter i Oslo, sier Parats forhandlingsleder Bjørn Are Sæther.

Det ble brudd i forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) i juli.

Sæther sier alle yrkesgrupper i kirken er berørt av konflikten.

– Prester, diakoner, kateketer, organister, barnehageansatte, menighetspedagoger, kontoransatte, gravere og kirketjenere er alle en del av meklingen vi nå går inn i, sier han.

Totalt 93 medarbeidere er med i første streikeuttak. Fagforbundet har flest innmeldte plassfratredelser med 36. Like bak ligger Unio og Musikernes fellesforbund (MFO) med 28 og 11 innmeldte plassfratredelser.

Menighetene som berøres ligger i Vestre Aker prosti, Nordre Aker prosti, Groruddalen prosti, Søndre Aker prosti og Domprostiet.

(©NTB)