Forslag om lavere flypassasjeravgift i Norge

Regjeringen går inn for å redusere flypassasjeravgiften på reise i Norge og Europa til 75 kroner per reise, men å øke den til 200 kroner på reiser utenfor Europa.

DÅRLIGE TALL: Nedgangen i passasjertallet ved Sørkjosen lufthavn har vært blant de største i landet hittil i år. Foto: Johanne P. Elvestad.  Foto: Johanne Elvestad

innenriks

Målet til regjeringen skal være å ha en mer miljøvennlig profil på flyreiser.

«Regjeringen foreslår en provenynøytral omlegging av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer. Det tas sikte på at endringene iverksettes 1. april 2019. Fra 1. januar 2019 foreslår regjeringen å prisjustere avgiften til 84 kroner per passasjer», heter det i forslaget til statsbudsjett.

Flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget i desember 2015 og innført fra 1. juni 2016. Den var 80 kroner pluss moms ved innføringen og har økt til 83 kroner for hver reise.