CICERO: – Regjeringen har ingen idé om hvordan klimamålene skal nås

Regjeringen kommer ikke med noen nye store klimatiltak og pålegger framtidige generasjoner en hårreisende byrde, mener CICEROs forskningsdirektør Bjørn Samset.

Oljeplattform på Osebergfeltet i Nordsjøen. Olje- og gassutvinning er den største kilden til utslipp av klimagasser fra norsk territorium. Oljen forårsaker i tillegg store klimautslipp når den forbrennes. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix 

innenriks

– Det mest slående er at det ikke ligger noen nye, store tiltak for å kutte utslipp her. Regjeringen har ingen idé om hvordan vi skal klare målene, sier Samset til Klassekampen.

Han har gått gjennom statsbudsjettet regjeringen la fram mandag, samme dag som FNs klimapanel (IPCC) offentliggjorde en ny rapport om den globale oppvarmingen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har beskrevet regjeringens innsats for klimaet som offensiv. Men forskningsdirektøren i CICERO senter for klimaforskning vurderer saken annerledes.

– Den byrden de legger på framtidige generasjoner, er helt hårreisende. Det skulle bare mangle at de viderefører eksisterende politikk, men satsing på ny industri, teknologi og kunnskapsutvikling mangler, sier Samset.

IPCC skriver i sin rapport at verdens klimautslipp må kuttes med hele 45 prosent innen 2030 hvis vi skal ha en rimelig sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Framskrivingene i statsbudsjettet tyder på at Norges klimautslipp bare vil falle 17,6 prosent, ifølge Dagsavisen. Tallet beskriver den antatte nedgangen i 2030 sammenlignet med nivået i 2010.


(©NTB)