Utenlandske pengespillselskap tapte søksmål mot Norge

Betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association tapte saken mot Norge om pengespillbetaling.

Advokat Jan Magne Langseth og advokat for staten Magnus Schei i Oslo tingrett i juni. Norge vant striden om blokkering av utenlandske bankkonti, forbudet mot betalingsformidling av innsats og gevinst i utenlandske pengespill uten norsk tillatelse. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

innenriks

Dermed får selskapet ikke lov til å fortsette virksomheten som mellommann der de utbetaler gevinster på vegne av pengespillselskapene til spillere i Norge.

Selskapet gikk til sak mot staten og Kulturdepartementet i juni. Saken gikk i Oslo tingrett og gjaldt det såkalte betalingsforbudet til utenlandske spillselskaper.

Ifølge dommen hadde Kulturdepartementet rett til å stoppe Entercash.

EØS inn

– Staten er godt fornøyd med dagens dom. Tingretten har kommet til at Lotteritilsynet har hjemmel til å pålegge norske banker å stanse pengespillbetalinger, selv om de uregulerte pengespillselskapene sluser disse via mellommenn, sier advokat Magnus Schei hos Regjeringsadvokaten.

I tillegg kom retten til at vedtaket til Lotteritilsynet ikke strider med betalingstjenestedirektivet som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS.

– Dette er en viktig delseier for staten i kampen mot de uregulerte pengespillaktørene, sier Schei.

Entercash' advokat, Jan Magne Langseth, understreker at sakens hovedtema fortsatt gjenstår. Deler av det opprinnelige søksmålet, som var knyttet til Norges betalingsforbud for pengespill og dermed begrensninger i betalingsformidlingsdirektivet, ble flyttet ut av den opprinnelige rettssaken i juni. Dette kommer opp i en egen sak som foreløpig ikke er berammet.

– Nå skal vi skal lese dagens dom nøye og vurdere en anke, sier selskapets advokat.

Malta-eid

Det Malta-registrerte selskapet Entercash har spesialisert seg på å være mellommann og utbetale gevinster fra utenlandske pengespillselskaper.

Kulturdepartementet strammet inn forbudet tidligere i vår. Dermed var det ikke mulig for selskaper som Entercash å operere som mellommann. Det er blant annet dette vedtaket som selskapet mente var ulovlig og gikk til sak.

Med på søksmålet har de hatt spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association. Bak denne organisasjonen står en rekke av Europas mektigste spillselskaper, som Betsson Group og Kindred Group, som eier Unibet.

Tre nye saker

Fredagens dom er første i en rekke saker etter at private pengespillselskaper har økt presset mot Norge.

Bare statseide Norsk Tipping og Norsk Rikstoto (trav og galopp) har lov til å drive pengespill i Norge.

Advokat Magnus Schei hos Regjeringsadvokaten sier at alle sakene berører pengespill og ulike deler av reguleringen i Norge.

– Vi ser at pengespillindustrien nå i flere søksmål utfordrer enerettsmodellen og andre sentrale deler av den norske pengespillreguleringen. Det er de i sin fulle rett til å gjøre, men staten ser disse søksmålene som et uttrykk for at pengespillreguleringen treffer, sier Schei, som er statens prosessfullmektig i alle tre sakene.

Travel høst

Neste rettssak starter i Oslo tingrett 23. september. Norsk Lotteri AS har gått til sak mot Norge for avslag på å drive pengespill.

Måneden etter starter rettssaken der Trannel International Ltd har saksøkt Norge for vedtak som er gjort at Lotteritilsynet. Trannel er eid av Kindred. Trannel står også som eier av blant annet Unibet.

Den tredje rettssaken er knyttet til deler av søksmålet fra Entercash som ble tatt ut av den opprinnelige rettssaken som fikk sin dom fredag.