3,6 milliarder til 2.000 nye sykehjemsplasser

Antall heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsboliger skal økes med 2.000. Regjeringen setter av 3,6 milliarder til formålet.
innenriks

Det viser forslaget til statsbudsjett for 2020.

Halvparten av pengene skal gå til å bygge nye plasser, mens resten skal gå til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser.

(©NTB)