Mer bistand til klimatiltak og menneskerettigheter

Bistandsbudsjettet øker med 3,7 prosent til 39,2 milliarder kroner, og klimatiltak og menneskerettsarbeid skal prioriteres.
innenriks

Regjeringen foreslår å øke satsingen på klima, miljø og hav med drøyt 10 prosent til 5,2 milliarder kroner, og det skal også brukes mer på fremming av menneskerettigheter, til sammen 825 millioner kroner neste år.

Norge har blant annet inngått en avtale om langsiktig finansiell støtte til FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Budsjettposten for humanitært arbeid øker med 115 millioner kroner til 5,5 milliarder kroner neste år.

Norges humanitære bidrag kanaliseres i all hovedsak gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske hjelpeorganisasjoner.

(©NTB)