Nav kritiseres for manglende kontroll med arbeidsmarkedstiltak

Nav får kritikk fra Riksrevisjonen for manglende kontroll med leverandører av arbeidsmarkedstiltak.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

innenriks

Det er mangelfull kontroll av at de forhåndsgodkjente leverandørene av arbeidsmarkedstiltak oppfyller kravene i forskriften, heter det i Riksrevisjonens årlige gjennomgang.

Nav har heller ikke gode nok systemer for å sikre tilstrekkelig internkontroll når de betaler leverandørene, og det er derfor uklart om leverandørene fakturerer i henhold til inngåtte avtaler, går det videre fram av revisjonsrapporten.

Riksrevisjonen finner det også kritikkverdig at opplæringstjenester ofte anskaffes som direktekjøp og med lite konkurranse.

(©NTB)