Regjeringen strammer grepet om fordelingen av statlige arbeidsplasser

Direktorater og etater skal ikke lenger kunne legge ned statlige kontorer uten aksept fra departementet.

– De nye reglene gir departementene et enda tydeligere mandat til å følge opp lokaliseringspolitikken i eget hus, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

innenriks

Retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenester ble endret gjennom et vedtak i statsråd fredag.

– Vi må unngå at enkeltsteder rammes urettmessig hardt når statlige arbeidsplasser flyttes eller legges ned, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Retningslinjene skal bidra til en god fordeling av statlige arbeidsplasser i alle deler av landet.

Heretter skal alle lokaliseringsbeslutninger løftes opp på politisk nivå og tas av det ansvarlige departementet. Målet er at lokaliseringsbeslutninger ikke skal gå «under radaren».

Ved reorganiseringer i staten skal ulike vedtak om lokalisering ses i sammenheng for å redusere de samlede negative virkningene for enkeltkommuner. Departementene skal også vurdere om statlige virksomheter og oppgaver kan flyttes ut av Oslo, eller ut av sentrale kommuner i Oslo-området, når statlige etater er under reorganisering.

(©NTB)