24.000 bedrifter har brukt korona-ordninger

Totalt har over 24.000 bedrifter benyttet seg av de ulike korona-tiltakene fra Innovasjon Norge, GIEK, Forskningsrådet og andre institusjoner.

Næringsminister Iselin Nybø under en tidligere pressekonferanse. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

innenriks

4,1 milliarder kroner er innvilget i tilskudd til over 22.000 bedrifter, hvorav de aller fleste har fått støtte gjennom kompensasjonsordningen, opplyste næringsminister Iselin Nybø (V) under fredagens koronapressekonferanse.

Tallet gjelder de største næringsrettede ordningene i perioden fram til midten av mai.

– Vi ser at mange av tiltakene treffer, og at de har hjulpet bedrifter rundt om i hele landet, sier Nybø.

Innovasjon Norge hadde ved utgangen av mai innvilget godt over tre tusen søknader om tilskudd, lån og garantier. Totalt utgjør dette over 4 milliarder kroner.

2.800 bedrifter hadde ved utgangen av mai fått innvilget til sammen nær 8 milliarder kroner gjennom lånegarantiordningen til Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). De aller fleste som har fått lån, er små og mellomstore bedrifter.

– Gjennom de siste tre månedene har vi hatt tett dialog med næringslivet for å vurdere om vi må gjøre tilpasninger eller om det er behov for nye tiltak. Disse vurderingene gjøres fortløpende, sier næringsministeren.

(©NTB)