Betydelig nedgang i lakserømninger i 2020

20.000 oppdrettslaks rømte i løpet av 2020, viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet. Det er en kraftig nedgang fra året før, da var tallet nær 300.000.

20.000 oppdrettslaks rømte i løpet av 2020, viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet. Foto: Gorm Kallestad / NTB 

innenriks

Ifølge IntraFish viser tallene at 20.028 oppdrettslaks rømte i løpet av 2020, mot 291.264 individer i 2019. At nedgangen er så stor skyldes i stor grad én enkelt rømningshendelse fra et smoltanlegg, hvor mer enn 110.000 smolt rømte.

I alt ble det rapportert inn 129 rømningshendelser i fjor.

Leder i rømningsutvalget til Sjømat Norge, Tarald Sivertsen, sier at det i fjor var altfor mange henvendelser om laks på rømmen, uten at de kunne finne eierne til denne fisken.

– De kommer fra anlegg som ikke har registrert at de har hatt rømningshendelser. Rømninger kan forekomme fra tid til annen uten at det registreres, men i fjor var det mange slike hendelser, sier Sivertsen.

Selv om det har vært en kraftig nedgang i antall rømte oppdrettslaks er Naturvernforbundet bekymret for utviklingen.

(©NTB)