LO i Norge og Sverige krever kompensasjon til grensependlerne

LO i Norge og Sverige går sammen på tvers av landegrensene for å kreve økonomisk kompensasjon til pendlere som blir rammet av grensestengingen.

Grensen til Sverige er stengt for å stanse smitteimport. Her fra riksvei 22 ved Halden i slutten av januar. Arkivfoto: Torstein Bøe / NTB 

innenriks

Norge stengte grensen til Sverige for å hindre smitteimport 29. januar. Det hindrer arbeidere som bor i Sverige i å komme seg på jobb i Norge.

Det er lange tradisjoner for et felles nordisk arbeidsmarked og samarbeid på tvers av landegrensene.

– Den norske regjeringens beslutning om å stenge grensene uten å ta ansvar for grensependlerne, er en alvorlig trussel mot dette samarbeidet, skriver Therese Guovelin, nestleder i LO Sverige, og Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO Norge, i en felles uttalelse.

Den norske regjeringen har henvist til at partene i arbeidslivet burde løse dette ved å gi samme økonomiske kompensasjon som permitterte, men LO mener dette er en ansvarsfraskrivelse.

– De som er rammet, er ikke permitterte. De har blitt utsatt for noe som kan sammenlignes med en ren lockout av de styrende i Norge, heter det i uttalelsen fra LO.

(©NTB)