Banksparingen mer enn doblet seg under pandemien

Nordmenns bankinnskudd økte med 120 milliarder kroner i 2020, mot en økning på 54 milliarder kroner året før.

Økningen i sparing under pandemien har vært aller størst blant unge og de eldste. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB 

innenriks

Tallet kommer fram i Pengepolitisk rapport fra Norges Bank, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge Norges Bank, som har fått tilgang til tallene fra forhåndsutfylte skattemeldinger, har økningen vært kraftig i alle aldersgrupper.

– Ser vi på sparingen i bankinnskudd på personnivå, finner vi at de eldste økte sparingen mest målt i kroner, men den prosentvise endringen var størst blant de yngste, heter det i rapporten.

(©NTB)