Folketallet øker i alle fylker unntatt i nord - 223 færre nordtromsinger i år

De to nordnorske fylkene er de eneste fylkene som går tilbake i folketall. Bare i Nord-Troms har vi blitt 223 færre så langt i år.

NEDGANG: Pilene peker nedover når det gjelder befolkningstallene i Nord-Norge. Nordreisa og Nord-Troms er intet unntak.  Foto: Kjetil M. Skog

innenriks

Siden 2001 har vi blitt nesten 900.000 flere i Norge, men Nord-Norge har bare hatt en vekst på 19.000 innbyggere de siste 20 årene.