NFF setter ned arbeidsgruppe for tiltak mot vold og trusler

Etter VGs avsløringer om volds- og trusselutfordringer i Oslo-fotballen nedsetter Norges Fotballforbund (NFF) en arbeidsgruppe for tiltak mot vold og trusler.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix 

sport

NFF opplyser at de setter ned en arbeidsgruppe som skal vurdere ulike tiltak som kan bidra til å redusere antall tilfeller av trusler og vold. Årsaken er avsløringene til VG, som de siste ukene satte søkelyset på alvorlige voldshendelser på fotballbanen i Oslo og ellers i landet.

Dette er vold som ofte utspiller seg i lavere divisjoner og i ungdomsfotballen. Volden skjer både mellom spillere og mot dommere, viser en rekke rapporterte tilfeller.

«Vi trenger å vite mer om omfang og årsaker, for deretter å kunne iverksette mest mulig treffsikre og effektive tiltak», skriver NFF på sine nettsider.

Der skriver forbundet at det årlig blir behandlet fire-fem voldssaker fra Oslo i fotballens egne domsorganer, noe som utgjør under 0,1 prosent av kampene som arrangeres i regi av NFF Oslo hver sesong.

«Uten å forskuttere konklusjoner fra arbeidsgruppen som nå nedsettes, er det åpenbart at fotballen må legge ned en enda større innsats for å skape trygge rammer rundt fotballkamper i Oslo. Vi kommer likevel aldri utenom at dette først og fremst er et samfunnsproblem. Derfor er det viktig at lokale myndigheter også er en del av løsningen i områder hvor utfordringene er størst», skriver NFF.

Det står også at NFF og NFF Oslo har to virkemidler, foruten det generelle holdningsskapende arbeidet som går under paraplyen Fair play.

Det ene er sanksjoner for brudd på fotballens regelverk. Det andre, og viktigste, er forebyggende tiltak inn mot lag og klubber som har utfordringer knyttet til aggresjon, trusler og i verste fall vold.

(©NTB)