FN-rapport: Endringer i landbruket kan gi store klimakutt

Endringer i kosthold og landbruk kan føre til store kutt i verdens utslipp av klimagasser, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

En sommerfugl sitter på en spirende plante i en uttørket innsjø i Tyskland. Hyppigere tørkeperioder kan få store konsekvenser for verdens landbruk. Illustrasjonsfoto: Jens Meyer / AP / NTB scanpix 

utenriks

Panelet har utarbeidet en ny rapport om hvordan landbruk og annen arealbruk påvirker klimaendringene – og blir påvirket når klimaet endrer seg.

I rapporten vises det blant annet til de store utslippene av klimagassen metan fra husdyr. Samlet sett kommer 23 prosent av de menneskeskapte klimautslippene fra landbruk, skogbruk og annen arealbruk.

Samtidig som landbruket fører til store utslipp av klimautslipp, kan endringene i klimaet skape problemer for landbruket og matproduksjonen.

Faren for «matusikkerhet» vil være høy hvis den globale oppvarmingen passerer 1,5 grader, ifølge IPCC. Risikoen vil være enda høyere hvis jorda blir 2 grader varmere.

Hovedårsaken er mer tørke og annet ekstremt vær etter hvert som jorda blir varmere.

Gjennomsnittstemperaturen på jorda er nå nesten 1 grad høyere enn i førindustriell tid. Men hvis man utelukker havet og bare ser på landjorda, har oppvarmingen her allerede nådd 1,5 grader.

Et mer plantebasert kosthold og mindre kjøtt kan bidra til mindre utslipp fra kjøttproduksjon. IPCC kommer imidlertid ikke med noen tydelig anbefaling om å kutte ut kjøtt fullstendig.

(©NTB)