Ny psykolog for barn og unge

Sjur Nesheim (63) er inne i sin andre uke som kommunepsykolog i Lyngen.

NYANSATT: Sjur Nesheim har klare forventninger til jobben som kommunepsykolog i Lyngen. Foto: Arne Teigen 

nyheter

 - Primær oppgave er å drive med forebygging blant barn og unge samt deres familier. Vi jobber tverrfaglig, og er opptatt av den enkelte bruker.

Nesheim presiserer at dette er et lavterskeltilbud, noe som betyr at det ikke er nødvendig med henvising fra lege. De som føler behov, kan ta kontakt direkte.

Nesheim legger stor vekt på å være lett tilgjengelig for unge som vil benytte tilbudet. Lyngen kommune vil før jul starte et pilotprosjekt for lyngsværinger som går på videregående skole i Tromsø.

Psykiske plager

Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner til et treårig prosjekt for forebygging og oppfølging av ungdom.

Lyngen kommune var tidlig ute for å sikre seg sin andel av potten.

For å styrke satsingen ytterligere, vil kommunen opprette stilling til prosjektmedarbeider. Dette enten en person i full stilling eller to personer som deler på jobben.

Undersøkelser nasjonalt viser at 20-25 prosent av tenåringer oppgir å ha psykiske plager. Gruppen mellom 16 og 20 år er mest utsatt. Regjeringen har for første gang sidestilt psykiske og fysiske plager.

Pilotprosjekt

Sjur Nesheim og Lyngen kommune vil før årsskiftet dra i gang et pilotprosjekt i Tromsø. Han ønsker å samle videregående elever og andre interesserte lyngsværinger en ettermiddag i uka på Tvibit midt i sentrum.

- Dette er et forebyggende tiltak, hvor alle kan komme. Kommunen spanderer middag. Et overordnet motiv er å redusere frafallet fra videregående skoler, forteller Nesheim.

Han vil to ettermiddager i uka kunne treffes på Lyngstunet helse- og omsorgssenter.  Oppstarten skjer etter planen over kommende helg. Målgruppa er fortsatt barn og unge.

- Mine ambisjoner er å være tilgjengelig i hele Lyngen. Et annet mål er å bidra til å styrke frivillig arbeid i lag og foreninger. Jeg vil blant annet være en medhjelper for å realisere ønsket om klatrevegg i Lyngenhallen, sier kommunepsykolog Sjur Nesheim.