Riddu kan miste statsstøtte

Ordfører reagerer med vantro

Påtroppende ordfører i Kåfjord er tydelig på at de kommer til å kjempe for å beholde Riddu Riddu på statsbudsjettet.

VIL JOBBE MOT FORSLAGET: Svein O. Leiros, påtroppende ordfører i Kåfjord.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

Sametingspresident Aili Keskitalo.  Foto: Sametinget

nyheter

Varaordfører Svein O. Leiros sier han nærmest fikk sjokk da han hørte nyheten om at alle så nær som to festivaler kan miste sin knutepunktstatus, og dermed også økonomisk støtte via statsbudsjettet.

- Selv om det er foreløpig er et forslag, vil vi i Kåfjord kommune jobbe hardt sammen med Riddu-festivalen for at knutepunktstatusen ikke skal bli borte, sier han til Framtid i Nord.

Det var NRK som først omtalte saken og festivalsjef Karoline Trollvik sier til NRK at hun liker nyheten dårlig.

- Dette er en veldig trist nyhet. Vi har jobbet lenge for å bli en knutepunktfestival. Samtidig har ordningen vært omdiskutert, og vi har jo forberedt oss på at dette kunne skje, sier Trollvik.

Forskjellsbehandling

Svein O. Leiros sier at han også er overrasket over forslaget hvor kun to festivaler skal få støtte over statsbudsjettet, Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge, og mener at det er tydelig forskjellsbehandling fra regjeringens side.

Riddu Riddu er en internasjonal urfolkestival, muligens den viktigste urfolkfestivalen som finnes, mener Leiros.

LES OGSÅ: Kan miste statsstøtten

Pennestrøk

Han får støtte fra sametingspresident Aili Keskitalo. I en pressemelding sier Keskitalo at hun er bekymret for forslaget om kutt i den direkte støtten til Riddu Riddu.

- Forslaget er et eksempel på at samiske kulturtiltak og institusjoner i dag lever på skiftende statsråders varierende nåde. Det står i grunnloven at staten skal sikre forholdene for samisk kultur, men situasjonen er slik at regjeringer og stortingsflertall kan legge om kulturpolitikken med et pennestrøk, og samisk kultur kan uten videre miste sin støtte, sier Keskitalo i pressemeldingen.

Billedserie: Slik var årets Riddu-festival

Til Sametinget

Presidenten krever nå at Sametinget får overført kulturmidler fra Stortinget, slik at den støtten Riddu Riddu eventuelt mister kan videreføres gjennom overføringer fra Sametinget.

- Det er et minstekrav slik at vi kan sikre videreføringen av den unike urfolksfestivalen, sier Keskitalo.