Her er Nord-Troms' nye fylkesråder

Willy Ørnebakk og Gerd H. Kristiansen trer inn i fylkesrådet.

Willy Ørnebakk (Ap) og Gerd H. Kristiansen (KrF) 

TAR OVER: Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth sammen med Ivar B. Prestbakmo (Sp), Gerd Hetland Kristiansen (KrF) og Roar Sollied (V). Willy Ørnebakk (Ap) var ikke til stede på fylkeshuset i dag.  Foto: Troms Ap

nyheter

Nå klokken 10.00 presenterte den nye fylkesrådslederen Cecilie Myrseth (Ap) sitt nykomponerte fylkesråd på fylkeshuset i Tromsø etter at partiene Ap, Sp, KrF og Venstre har blitt enige om styre fylket videre.

Og Myrseth har valgt å rekruttere inn fra blant annet Nordreisa og Storfjord når hun skal fylle postene i fylkesrådet. KrFs Gerd H. Kristiansen fra Nordreisa blir nemlig ny fylkesråd for plan og økonomi, mens Willy Ørnebakk fra Storfjord, får ansvaret for næring, kultur og helse.

Fornyet tillit

Gerd H. Kristiansen (43) var KrFs ordførerkandidat i Nordreisa foran årets valg, men partiet lyktes ikke å komme i posisjon i Nordreisa til tross for et godt valg. WIlly Ørnebakk (55) har vært fylkesråd før, for næring, men er for tiden nærings- og utviklingsrådgiver i Storfjord kommune.

Venstres Roar Sollied og Sps Ivar B. Prestbakmo får fornyet tillit som henholdsvis fylkesråd for utdanning og fylkesråd for samferdsel og miljø. Prestbakmo blir også fylkesrådets nestleder.

De fire partiene har til sammen 20 representanter i det nye fylkestinget fordelt på Ap (12), Sp (4), KrF (2) og Venstre (2).

LES OGSÅ: Freder de videregående skolene

Opprusting av fylkesveiene

I en pressemelding sier det nye fylkesrådet hva de vil prioritere de neste fire årene:

- Gjennomføre et løft for yrkesfagene og målrettet arbeid sammen med arbeidslivets parter for flere læreplasser.

- Prioritere opprusting og vedlikehold av fylkesveiene, samt kreve ekstraordinære tiltak mot etterslepet fra regjering og Storting.

- Utvikle den desentraliserte skolestrukturen i fylket, og si nei til opprettelse av nye privatskoler i Troms.

- Heve aldersgrensa for barnebillett på kollektivtransporten til fylte 18 år.

- Starte en bred prosess for en ny og langsiktig eierstrategi for Troms Kraft.

LES OGSÅ: - Kaffeprat førte fram

Nordnorsk samarbeid

Cecilie Myrseth sier i pressemeldingen at fylkesrådet vil ha samarbeid med de andre nordnorske fylkene innenfor blant annet forsvar, skole, høyere utdanning og samferdselsprosjekter.

- Vi skal være pådrivere for et tettere og sterkere nordnorsk samarbeid. Ikke minst må vi sammen ta lederskap i utviklingen av nordområdepolitikken. Våre tre fylker har mange felles interesser, og vil tjene på å stå sammen både internt og ovenfor sentrale myndigheter. Ikke minst er det viktig å stå opp mot den økende sentraliseringa og kuttene i fylkeskommunens budsjetter, sier Myrseth i pressemeldingen.